Školní psycholog

Mgr. Jan Remeš – školní psycholog (od 4. 1. 2017)

 

K 30. 6. 2017 ukončil Mgr. Jan Remeš svou činnost ve škole.

 

Co může školní psycholog nabídnout žákům?

  • Setkání, popovídání, radu, jiný pohled, hledání dalších možností...
  • Společnou práci na tom, co tě trápí
  • Řešení osobních těžkostí - stres, vztahy s kamarády, nálady, strachy a jiné potíže
  • Řešení situace doma - vztahy s rodiči, sourozenci a širší rodinou
  • Zvládání školy - učení, prospěch, spolužáci a třída, učitelé, střední škola...


Co může školní psycholog nabídnout zákonným zástupcům?

  • Konzultace a řešení výchovných, výukových, vztahových a osobnostních problémů vašeho dítěte ve vztahu ke škole i v domácím prostředí
  • Kontakty na další odborná pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, středisko výchovné péče, pracoviště klinické psychologie apod.)


Při práci dodržuje školní psycholog mlčenlivost a ctí důvěrnost informací. Tyto se však nevztahují na výjimky stanovené zákonem (trestný čin apod.) a případy, kdy je vážně ohrožen chod školy.
Všechny služby psychologa jsou financovány školou a pro žáky a jejich rodiče tedy bez jakýchkoliv poplatků. Tyto služby lze poskytnout pouze na základě souhlasu uděleného zákonným zástupcem.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 724 308 922

Fax: +420 272 652 023