Spolek rodičů při ZŠ Švehlova

IČ: 01729241

Předseda: Ing. Jan Vaněk

Pokladník: Eva Kozich

Zapisovatel: Petr Macek

Roční příspěvek 200,- Kč na rodinu

Vedení školy se schází se zástupci rodičů/zákonných zástupců

jednotlivých tříd vždy před třídními schůzkami.

 

E-mail: srps.svehlova@gmail.com

https://sites.google.com/site/srsvehlova/


 

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 724 308 922

Fax: +420 272 652 023