Kontakty

Název školy:

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900
příspěvková organizace


Adresa školy
:
106 00 Praha 10, Švehlova 2900/12

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu ZŠ: 288733309/0800
Číslo účtu ŠD: 19-288733309/0800


Telefonní kontakt:

Kancelář: 272 652 024
Ředitelna: 272 652 023, 777 084 185

Školní družina: 777 610 628
Školní jídelna: 731 658 240

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Webové stránky: www.zssvehlova.cz
IČ: 65993276

Datová schránka: 4v3z4mh


Ředitelka školy
Mgr. Eva Čuříková - curikova@zssvehlova.cz 
tel. 272 652 023, 777 084 185


Zástupkyně ředitelky
(1. – 4. ročník)
Mgr. Lenka Přesličková - preslickova@zssvehlova.cz 
tel. 777 139 574


Zástupkyně ředitelky
(5. – 9. ročník)
Mgr. Štěpánka Tocauerová - tocauerova@zssvehlova.cz 
tel. 777 349 273


Hospodářka školy
Ing. Radka Foltýnová - foltynova@zssvehlova.cz 
tel. 272 652 024


Výchovný poradce
Mgr. Alžběta Suchanová - suchanova@zssvehlova.cz 
tel. 777 691 449

Metodik prevence
Mgr. Petr Přerovský - prerovsky@zssvehlova.cz

Školní speciální pedagog
Bc. Lada Jiskrová - jiskrova@zssvehlova.cz
tel. 605 994 819


Školní psycholog
Mgr. Naďa Landová – landova@zssvehlova.cz


Koordinátor ŠVP
Mgr. Renata Převrátilová - prevratilova@zssvehlova.cz


Vedoucí školní družiny
Mgr. Martina Žáčková - zackova@zssvehlova.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Kamil Vašák, MBA, tel. 724135735, vasak@gdpr-umime.cz

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024