Kontakt - zaměstnanci

Ředitelka školy
Mgr. Eva Čuříková - curikova@zssvehlova.cz

Zástupkyně ředitelky (1. stupeň)
Mgr. Lenka Přesličková - preslickova@zssvehlova.cz

Zástupkyně ředitelky (2. stupeň)

Mgr. Štěpánka Tocauerová - tocauerova@zssvehlova.cz

Hospodářka školy
Ing. Radka Foltýnová - foltynova@zssvehlova.cz

Výchovný poradce
Mgr. Lenka Přesličková - preslickova@zssvehlova.cz

Metodik prevence
Mgr. Petr Přerovský - prerovsky@zssvehlova.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. et Mgr. Andrea Schmalzováschmalzova@zssvehlova.cz

Školní psycholog
Mgr. Naďa Landová – landova@zssvehlova.cz

Koordinátor ŠVP

Mgr. Renata Převrátilová - prevratilova@zssvehlova.cz

Třídní učitelé
I. A - Mgr. Hana Čiháková - cihakova@zssvehlova.cz
I. B - Mgr. Veronika Kramarovičová - kramarovicova@zssvehlova.cz
I. C - Mgr. Renata Převrátilová - prevratilova@zssvehlova.cz
II. A - Mgr. Eva Francová - francova@zssvehlova.cz
II. B - Mgr. Lucie Kůrková - kurkova@zssvehlova.cz
II. C - Mgr. Ingeborg Hrnčířová - hrncirova@zssvehlova.cz
III. A - Mgr. Lenka Přesličková - preslickova@zssvehlova.cz
III. B - Mgr. Lucie Hřebíková - hrebikova@zssvehlova.cz
III. C - Bc. Karolína Plačková - plackova@zssvehlova.cz
IV. A - Mgr. Hana Pitáková (Dusilová) - dusilova@zssvehlova.cz
IV. B - Mgr. Veronika Junková - junkova@zssvehlova.cz
IV. C - PaedDr. Jitka Beranová - beranova@zssvehlova.cz
V. A - Mgr. Markéta Tomešová - tomesova@zssvehlova.cz
V. B - Mgr. Veronika Skořepová - skorepova@zssvehlova.cz
V. C - Mgr. Ondřej Teplý - teply@zssvehlova.cz
VI. A - Mgr. Lenka Bičová - bicova@zssvehlova.cz
VI. B - Bc. Lucia Miháliková - mihalikova@zssvehlova.cz
VII. A - Mgr. Tereza Kalinová - kalinova@zssvehlova.cz
VII. B - Mgr. Štěpánka Tocauerová - tocauerova@zssvehlova.cz
VIII. A - Mgr. Monika Polačková - polackova@zssvehlova.cz
VIII. B - Mgr. Jana Jamborová - jamborova@zssvehlova.cz
IX. A - Mgr. Alžběta Suchanová - suchanova@zssvehlova.cz
IX. B - Mgr. Soňa Koutníková - koutnikova@zssvehlova.cz

Netřídní učitelé
Mgr. Marie Benešová - benesova@zssvehlova.cz
Mgr. Lejla Friedrich - friedrich@zssvehlova.cz
Mgr. Lada Horešovská - horesovska@zssvehlova.cz
Bc. Kateřina Šiklovásiklova@zssvehlova.cz
Mgr. Irena Kantová - kantova@zssvehlova.cz
Mgr. Kateřina Květová - kvetova@zssvehlova.cz
Mgr. Petr Přerovský - prerovsky@zssvehlova.cz
Mgr. Božena Štěpánová - stepanova@zssvehlova.cz
Mgr. Jiří Žák - zak@zssvehlova.cz
Zuzana Kačurová - kacurova@zssvehlova.cz
Bc. Georgij Ivančenko - ivancenko@zssvehlova.cz


Školní družina

I. odd. - Martina Novotná - m.novotna@zssvehlova.cz
II. odd. - Petra Ipserová - ipserova@zssvehlova.cz
III. odd. - Pavla Popková - popkova@zssvehlova.cz
IV. odd. - Pavlína Strejčková - strejckova@zssvehlova.cz
V. odd. - Mgr. Martina Žáčková (vedoucí ŠD) - zackova@zssvehlova.cz
VI. oddělení - Mgr. Lejla Friedrich - friedrich@zssvehlova.cz
VII. oddělení - Jitka Mixová - mixova@zssvehlova.cz

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 724 308 922

Fax: +420 272 652 023