Spolek rodičů při ZŠ Švehlova

IČ: 01729241

Předseda: Vojtěch Honetschläger

Zapisovatel: Radek Chaloupka

Disponent: Petra Kubištová

Pokladník: Eva Kozich



Roční příspěvek 300,- Kč na rodinu

Vedení školy se schází se zástupci rodičů/zákonných zástupců

jednotlivých tříd vždy před třídními schůzkami.

 

E-mail: srps.svehlova@gmail.com

https://sites.google.com/site/srsvehlova/


 

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024