Keramika

Vážení rodiče,

v ZŠ Švehlova je zařízená keramická dílna, kde škola nabízí vašim dětem výtvarné hrátky s keramickou hlínou. Kroužek probíhá každé pondělí mezi 13. a 16. hodinou. První lekce se bude konat 3. 10. 2022. Děti si vyzvedává lektorka (Dana Došková, učitelka v MŠ, e-mail: danadoskova@seznam.cz) přímo v družině, kam se děti po ukončení práce vrací zpět.

Cena kroužku za pololetí je 1000 Kč. Platbu můžete provést převodem na účet školy č. 30015-288733309/0800, variabilní symbol 9090, příp. hotově u hospodářky školy do 15. 10. 2022. Do textu platby prosím uveďte jméno dítěte.

Přihlášení na kroužek je možné na e-mailu: danadoskova@seznam.cz, do přihlášky je třeba uvést
jméno dítěte, třídu a oddělení ŠD. Veškeré další informace Vám rovněž poskytne lektorka kroužku.

Search