Keramika

Vážení rodiče,

v ZŠ Švehlova je zařízená keramická dílna, kde škola nabízí vašim dětem výtvarné hrátky s keramickou hlínou. Kroužek probíhá každé pondělí mezi 13. a 16. hodinou. První lekce se bude konat 2. 10. 2023. Děti si vyzvedává lektorka (Dana Došková, učitelka v MŠ, e-mail: danadoskova@seznam.cz) přímo v družině, kam se děti po ukončení práce vrací zpět. Kroužek bude v případě zájmu otevřen i pro starší žáky.

Přihlášení na kroužek je možné na e-mailu: danadoskova@seznam.cz, do přihlášky je třeba uvést jméno dítěte, třídu a oddělení ŠD. Veškeré další informace Vám rovněž poskytne lektorka kroužku.

Cena kroužku za pololetí je 1000 Kč. Platbu můžete provést po potvrzení přihlášky převodem na účet školy č. 30015-288733309/0800, variabilní symbol 9090 do 15. 10. 2023. Do textu platby prosím uveďte jméno dítěte.

Search