Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy

Projekt VÝZVA 49 ZŠŠ
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001535 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024