Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy

Projekt VÝZVA 49 ZŠŠ
Od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2022 je Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace realizátorem projektu "Výzva 49 ZŠŠ" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001535, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 1 413 344 Kč.Logo EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Praha - pól růstu v ČR

Search