Městská část Praha 10 - dotace

Projekt „Bezpečná škola i na internetu“

Cíl projektu: Předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s užíváním internetu; upozornit na problém kyberšikany a dalších způsobů zneužití internetu a nacvičit, jak se správně v těchto situacích zachovat.

Plánovaný termín realizace: Říjen – listopad 2017 

Cílová skupina: Žáci druhého stupně

Popis plánovaných aktivit: Jedná se o projektové dny, kterých se zúčastní vybrané třídy druhého stupně. Žáci budou seznámeni s praktickými informacemi a návyky, jak se na internetu bezpečně pohybovat. Poznají postupy správné obrany při výskytu rizikového chování na internetu. Projekt bude probíhat formou přednášek a workshopů, které povede PaeDr. Lenka Marušková, metodik prevence rizikového chování z PPP pro Prahu 1, 2 a 4. 

Dotace ve výši 20 000,- Kč
Logo Městká část Praha 10

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search