Spolek rodičů při ZŠ Švehlova

  • je dobrovolný, nezávislý spolek zákonných zástupců žáků školy
  • je samostatnou právnickou osobou
  • má svůj vlastní účet, na který ukládá finanční příspěvky rodičů
  • rozhoduje o tom, jakým způsobem budou finanční prostředky použity
  • má vlastní webové stránky: https://sites.google.com/site/srsvehlova
  • email: srps.svehlova@gmail.com

Vedení školy se schází se zástupci rodičů jednotlivých tříd vždy před třídními schůzkami, popř. i v jiných termínech.

Škola poskytuje Spolku rodičů prostory k jednání spolku.

 

IČ: 01729241

 

Předseda: Vojtěch Honetschläger

Zapisovatel: Radek Chaloupka

Disponent: Petra Kubištová

Pokladník: Eva Matějková

 

Roční příspěvek 300,- Kč na rodinu

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search