Školská rada

Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace

(funkční období 20. 1. 2024 - 19. 1. 2027)


Členové za pedagogy:

Členové za rodiče (zákonné zástupce):

Členové za zřizovatele:

Dokumenty:

Zápisy z jednání:

Zápis z jednání Školské rady 9.1.2017

Prezenční listina ŠR 26.6.2017
Zápis z jednání Školské rady 26.6.2017

Zápis z jednání Školské rady 9.10.2017

Prezenční listina ŠR 18.6.2018
Zápis z jednání Školské rady 18.6.2018

Prezenční listina ŠR 10.9.2019
Zápis z jednání Školské rady 10.9.2019

Prezenční listina ŠR 8.10.2019
Zápis z jednání Školské rady 8.10.2019

Zápis z jednání Školské rady 31.8.2020

Zápis z jednání Školské rady 24.9.2020

Zápis z jednání Školské rady 30.9.2020

Zápis z jednání Školské rady 1.10.2020

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb do školské rady ze dne 20. 1. 2021 (PDF)

ŠKOLSKÁ RADA - jednání on-line 15. 2. 2021 (PDF)

ŠKOLSKÁ RADA - jednání a hlasování per rollam 12. 10. 2021 (PDF)

ŠKOLSKÁ RADA - jednání a hlasování per rollam 12. 4. 2022 (PDF)

ŠKOLSKÁ RADA - Zápis volební komise o průběhu a výsledku doplňkových voleb (23.6.2022)

ŠKOLSKÁ RADA - Jednání školské rady (25.8.2022)

ŠKOLSKÁ RADA - Jednání školské rady (10.10.2022)

ŠKOLSKÁ RADA - Protokol o průběhu doplňovacích voleb (26.6.2023)

ŠKOLSKÁ RADA - jednání a hlasování per rollam (od 31.8.2023 do 6.9.2023)

ŠKOLSKÁ RADA - Jednání školské rady (31.8.2023)

ŠKOLSKÁ RADA - Jednání školské rady (17.10.2023)

ŠKOLSKÁ RADA - Výsledky voleb do školské rady (10.1.2024)

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search