O škole

Škola se nachází v zeleni na severním okraji sídliště Zahradní Město. Je umístěna v klidném prostředí, je však snadno dostupná od hlavní komunikace, jež odděluje hustý pás zeleně a školní hřiště s umělým povrchem, běžeckým oválem a cvičnou tenisovou stěnou. Hlavní budovu s jednotlivými učebnami, sedmi odděleními školní družiny a kancelářemi doplňuje pavilon s halou, školní jídelnou a dvěma tělocvičnami. Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami s přístupem na internet (stolní počítače a tablety.) Budova je zasíťována, v učebnách jsou interaktivní tabule. Škola má k dispozici Zelenou učebnu a na terase školní družiny hřiště s herními prvky.

Jsme škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tento dlouhodobý projekt realizujeme od školního roku 2009/2010. V hudebních třídách mají žáci 3 hodiny hudební výchovy týdně, navštěvují hudební cykly v Národním divadle a Rudolfinu, vystupují na soutěžích a přehlídkách. (Viz sekce Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy.)

Ve škole pracujeme podle ŠVP ZV Moje škola, který je průběžně aktualizován. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. do 9. ročníku. Od 7. ročníku žáci přibírají další cizí jazyk. Od 1. ročníku nabízíme písmo Comenia Script. Ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují plavecký výcvikový kurz. Vyučování je doplňováno exkurzemi, výlety, kulturními akcemi, návštěvami galerií, filmových a divadelních představení… Jezdíme na školy v přírodě a lyžařský výcvikový kurz. Škola se zapojuje do různých grantů a projektů (Rodiče vítáni, Zelená učebna, Prevence užívání návykových látek, ERASMUS – projekt Rozhýbejme sebe i svět kolem nás, internetový přenos se školou v Ugandě…), rovněž se účastní vědomostních, hudebních, sportovních a výtvarných soutěží.

Žáci se mohou stát členem knižního klubu Fragment, kde lze výhodně nakupovat knížky se slevou. Ve škole je rovněž možno stát se členem Klubu mladého diváka, s nímž žáci mohou navštívit 4 - 5 x za rok divadelní představení v předních pražských divadlech za výhodnou cenu.

Budova školy prošla mnoha rekonstrukcemi - sociální zařízení, skleněné výplně, fasáda budovy C a hlavní vchod, střecha, školní hřiště, povrch v malé a velké tělocvičně, úprava zeleně v okolí školy a školního hřiště. Instaloval se venkovní kamerový systém. Jsou plánovány další rekonstrukce.

Ve škole pracuje kvalifikovaný pedagogický sbor, žákovský parlament, předmětová a metodická sdružení, školská rada, spolek rodičů.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 724 308 922

Fax: +420 272 652 023