Dotace – Magistrát hlavního města Prahy

Projekt „SPOLU“

Projekt „SPOLU“ je zaměřen na žáky, jejich rodiče a pedagogy. Žáci budou pracovat ve skupinách podle počtu cizích národností u nás ve škole. U každé skupiny bude jeden pedagog, který skupinu metodicky povede. Vyústěním projektu bude veřejná prezentace přidělené země. Projekt bude ukončen jeho vyhodnocením.

Cíl projektu

Hlavní cíle projektu:

  • Setkávání účastníků, jejich vzájemné sdílení
  • Podpora a rozvoj osobnosti- zvýšení sebedůvěry, asertivity, sebejistoty, interakce s druhými lidmi
  • Poznávání odlišných kultur v bezpečném prostředí na půdě školy
  • Zapojení rodičů do života školy
  • Žáci si procvičí dovednost veřejně prezentovat výsledky své práce
  • Posílení koheze školy

Termín realizace - první pololetí školního roku 2017/2018

Dotace ve výši 14 700,- KčLogo Praha

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search