Akce školy

Červen 2024

 • 3. 6. II. A,B + doprovod: odjezd na Švp (Lučany n. N., penzion Kitty, do 7. 6.), VII. C: výjezd (Jurty V Sadu, Český Brod, do 5. 6.)
 • 4. 6. I. A, C + II. C + 3. r. + IV. A,C: sportovní dopoledne (TJ Astra Praha), IV. B + V. B: Karneval zvířat (FOK, Kostel sv. Šimona a Judy)
 • 5. 6. VII. A: selektivní prevence, třídní schůzky (16:00 zástupci tříd a vedení ve sborovně, 17:30 = 1. st., 18:00 = 2. st.)
 • 6. 6. IX. B: Lidice (D exkurze), I. C: hasiči (areál YOKOHAMA), 1. r. + II. C, D + IV. B: Písně z pohádek (ŠJ, 45 Kč/žák), 5. r. + VI. A : Beatles Revival (ŠJ, 45 Kč/žák)
 • 7. 6. ředitelské volno - volby do Evropského parlamentu
 • 10. 6. II. C, D + VI. B + VII. A + VIII. A + IX. A: odjezd na Švp (Fit Fun, Harrachov, do 14. 6.), IX. B,C: odjezd na Švp (Roudná u Soběslavi, kemp Pohoda, do 14. 6.)
 • 11. 6. III. B: Hv pořad (Kostel sv. Šimona a Judy)
 • 12. 6. II. A: hasiči (areál YOKOHAMA)
 • 14. 6. ŠD – Sportovní odpoledne (DDM Jahodová)
 • 17. 6. 7. r.: Po stopách Karla IV. (Loket, Karlovy Vary)
 • 18. 6. fotografování tříd (=50 Kč) a skupinek 3 a více žáků (= 40 Kč),
 • 19. 6. pedagogická rada
 • 21. 6. III. A: hasiči (areál YOKOHAMA)
 • 24. 6. V. B, C: Akční Vyšehrad, I. A: hasiči (areál YOKOHAMA), VII. C: Kutná Hora (D exkurze)
 • 25. 6. tř. uč. ve třídách (bez odpol. vyuč., do 27. 6.)
 • 26. 6. zahradní slavnost (hřiště, 14:00 – 18:00)
 • 27. 6. I. B: hasiči (areál YOKOHAMA), 9. r.: poslední zvonění
 • 28. 6. rozdávání vysvědčení (8 – 8:45)

Květen 2024

 • 1. 5. státní svátek
 • 2. 5. IX. A + VI. C: Letiště Václava Havla (exkurze)
 • 6. 5. VI. A + VI. C: odjezd na Švp (Zásada, Lumka, do 10. 5.)
 • 7. 5. VI. B: ZOO Praha (exkurze)
 • 8. 5. státní svátek
 • 13. 5. VIII. A + VIII. B: workshop (projekt Hello Czech Republic, Slovo 21)
 • 14. 5. IX. A: Divoká Šárka (geologická exkurze)
 • 15. 5. 6. r.: workshop (projekt Hello Czech Republic, Slovo 21), 8. r.: Jak vyzrát na přij. zkoušky (přednáška), přípravné odpoledne pro budoucí 1. třídy (14:00 – 15:00)
 • 20. 5. 3. a 4. r. + VIII. B: odjezd na Švp (Růžená, do 24. 5.), výběr 9.r.: Rakousko (poznávací zájezd, do 21. 5.)
 • 24. 5. 1. r.: Divadlo S + H
 • 27. 5. 5. r. + VII. B: odjezd na Švp (Harrachov, Hotel Fit Fun, do 31.5.), dívky 6. r.: Čas proměn (přednáška)
 • 28. 5. IX. B,C + výběr IX. A: Terezín (exkurze)
 • 29. 5. Přípravné odpoledne pro budoucí 1. třídy (14:00 – 15:00), II. A, B: třídní schůzky (17:30)
 • 30. 5. IV. C: Karlštejn (exkurze)
 • 31. 5. výběr chlapců 8. r. + IX. B,C: nohejbalový turnaj

Duben 2024

 • 1. 4. Velikonoční pondělí (státní svátek)
 • 2. 4. VIII. B: Königstein + Drážďany (Muzeum hygieny)
 • 3. 4. zápis do 1. ročníku (14:00 – 18:00, Zápis do 1. ročníku (zssvehlova.cz))
 • 4. 4. KMD: Tarzan (muzikál, Divadlo Hybernia, 19:00), z provozních důvodů krácené vyučování/bez odpoledního vyučování: 4. r. končí 11:40, v ŠJ: 6. r. = 12:55, 7. r. = 13:10, VIII. A a 9. r. = 13:25, zápis do 1. ročníku (14:00 – 18:00, Zápis do 1. ročníku (zssvehlova.cz))
 • 5. 4. III. B: Slovanští démoni a bohové (P-1)
 • 8. 4. VI. C + VII. B + VIII. A + tř. uč.. bruslení (ICERINK)
 • 12. 4. VII. C + výběr VII. A.: Praha hravě – Kampa, Karlův most, 9. r.: 1. termín přijímacích zkoušek na SŠ, Frýbortová – studium
 • 15. 4. VI. A, B + VIII. B + tř. uč.: bruslení (ICERINK), 9. r.: 2. termín přijímacích zkoušek na SŠ
 • 16. 4. 5. a 7. ročník: 1. termín přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia
 • 17. 4. ped. rada za 3. čtvrtletí, 5. a 7. ročník: 2. termín přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia
 • 22. 4. IV. B + III. A.: Lovci znaků (P-7)
 • 24. 4. zájemci 7. r.: Norimberk = ZOO + historické centrum
 • 25. 4. 1. r. + II. A, C, D + III. B, C + IV. A + VI. A + VII. A: Bubnování v kruhu (80 Kč/žák)
 • 30. 4. 6. r. + VII. B + IX. A: Kambodža (z cyklu Planeta Země 3000, 90 Kč/žák, Světozor)

Březen 2024

 • 1. 3. dotazníkové šetření v 6. – 9. r. - rizikové chování na P-10, VIII.B: EU hrou (Dům EU)
 • 4. 3. IV. C + VII. A,C: bruslení (ICERINK)
 • 6. 3. den otevřených dveří (9:00 – 11:00, 14:00 – 16:00: vstup do školy a prohlídka školy vždy v celou hodinu služebním vchodem),
 • 11. 3. V..: Lovci znaků, VI. C + VII. B + VIII. A: bruslení (ICERINK)
 • 13. 3. on-line schůzka k zápisům do 1. ročníku (Kliknutím sem se připojíte ke schůzce, 17:00 – 18:00)
 • 18. 3. VI. A,B+ VIII. B + tř. uč.: bruslení (ICERINK)
 • 20. 3. konzultační hodiny (16:00 – 19:00, možnost rezervace konkrétního času konzultace zápisem do archů ve vrátnici školy od 1. 3. do 19. 3.)
 • 25. 3. IV. C + VII. A,C + tř. uč.: bruslení (ICERINK)
 • 28. 3. velikonoční prázdniny (29. 3. a 1. 4. = státní svátky, výuka od 2. 4.)

Únor 2024

 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 5. 2. VI. C, VII. B, VIII. A: bruslení (ICERINK), informační schůzka pro zákonné zástupce ohledně přijímacího řízení (16:00)
 • 6. 2. VI. C: Národní muzeum (exkurze)
 • 8. 2. V. B: Kyberprostor (prim. prev.)
 • 9. 2. VII. B + VII. A: Šikana a kyberšikana (prim. prev.), VIII. A: Čistírna odpadních vod (exkurze), IX. B, C: fotografování ročenek
 • 12. 2. - 18. 2. jarní prázdniny
 • 23. 2. VIII. A: EU hrou (Dům EU, P-1)
 • 26. 2. VI. A, B, VIII. B: bruslení (ICERINK)

Leden 2024

 • 1. 1. státní svátek
 • 2. 1. vánoční prázdniny
 • 3. 1. zahájení vyučování podle rozvrhu
 • 9. 1. KMD: Kráska a zvíře (ND, 19:00)
 • 10. 1. třídní schůzky (16:00 = schůzka zástupců tříd s vedením školy, 17:30 = 1. st., 18:00 = 2. st.)
 • 11. 1. chlapci 8. r.: polytechnická hnízda (pracoviště Dubečská 34)
 • 12. 1. VII. B + výběr VII. A: Akční Vyšehrad
 • 21. 1. výběr VII. B,C a VIII. B: odjezd na lyžařský kurz (penzion Lumka, Zásada, do 26. 1.)
 • 29. 1. I. B + II. B + V. B: zimní koncert (17:30, Vilová 26, Praha 10)
 • 31. 1. rozdání výpisu vysvědčení za 1. pol. 2023/24, III. B + IV. B + školní kapela: zimní koncert (17:30, Vilová 26, Praha 10)

Prosinec 2023

 • 1. 12. fotografování jednotlivců (sada 350 Kč), I. A + I. B: Duchové popelnic (pořad EVVO)
 • 4. 12. I.: Duchové popelnic (pořad EVVO), IV. B.: Putování do Betléma (divadlo Minor), VIII. B + VII. A + IV. C + VI. C: promítání filmů s tématikou klimatických změn vytvořených na workshopech (kino Aero)
 • 5. 12. 1. a 2. třídy: Mikulášská pohádka s nadílkou, výběr IX. A, B: Mikuláš ve škole (pro 3. – 6. r.)
 • 7. 12. VII. C + výběr VII. B: Linec (Pöstlingberg, muzeum „Ars electronica“, centrum měst), I. A + VI. A: korálkování
 • 8. 12. VIII. B: Karlův most a Kampa, VI. A + VI. B: Umímese domluvit (prim. prev.)
 • 12. 12. zástupci žák. parlamentu: Fórum mladých P-10 (KC Vzlet)
 • 13. 12. setkání u vánočního stromečku (ŠJ, 15:00 – 18:00)
 • 15. 12. V. C + V. B: Rozvoj emoční inteligence (prim. prev.), VII. C + výběr VII. A: Anežský klášter a Staré Město (Výuka jinak)
 • 18. 12. I., II. B: hudební vystoupení (Čechovo nám., 16:25)
 • 19. 12. II. B: hudební vystoupení v DS Zvonková
 • 21. 12. II. C, D: Vánoce, které nechtěly být (div. představení)
 • 22. 12. přihlášené třídy 1. st. a 2. st.: filmové představení (Vivo Hostivař)
 • 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024: vánoční prázdniny (vyučování začíná 3. 1. 2024)

Listopad 2023

 • 2. 11. výběr 5. – 9. r.: MAtematická Soutěž MFF UK, chlapci 8. r.: polytechnická hnízda (Dubečská 34)
 • 3. 11. IV. A + IV. B + VI. A + VII. C + IV. C + VI. B + VII. B: Dravci (60 Kč/žák, program EVVO)
 • 7. 11. VIII. B: sázení stromů (Kunratický les, EVVO)
 • 8. 11. pedagogická rada
 • 14. 11. VIII. B: „Divadlo hoří!“ (exkurze, ND), přihlášení zájemci z 9.r.: simulace přij. zkoušek
 • 15. 11. I. A, B, C: Kolo tety Berty (Muzeum PČR), konzultační hodiny (16:00 – 19:00)
 • 17. 11. státní svátek
 • 20. 11. VIII. A: „Divadlo hoří!“ (exkurze, ND), V. A + V. C dopravní výchova – teorie (Jahodovka)
 • 21. 11. IV. B + IV. C: dopravní výchova – teorie (Jahodovka)
 • 23. 11. IV. A + V. B: dopravní výchova – teorie (Jahodovka), IV. B: Malý princ (taneční představení souboru Pop Balet, Divadlo Na Fidlovačce)
 • 30. 11. chlapci 8. r.: polytechnická hnízda (Dubečská 34)

Říjen 2023

 • 3. 10. zástupci 4. – 9. tříd: žákovský parlament
 • 4. 10. III. B + tř. uč. + Orlova: Všechny barvy duhy – Vinohraní (ČRo, P-2)
 • 11. 10. IX. B: návštěva Goethe Institutu + hra v Nj
 • 12. 10. III. A + III. B: Učíme se spolupracovat (prim. prev.)
 • 13. 10. II. C + II. D: Budujeme naši třídu (prim. prevence)
 • 16. 10. II. B: Ty jsi živel! (workshop, P-1)
 • 18. 10. IX. B: Jarmark řemesel a služeb (COPG SOŠ a Gymnázium Poděbradská, P-9)
 • 19. 10. IV. B + IV. C: Učíme se spolupracovat (prim. prev.)
 • 24. 10. 6. r..: History park Ledčice (exkurze)
 • 25. 10. IX. B: SŠ Michael – den otevřených dveří (P-4)
 • 26. + 27. 10. podzimní prázdniny

Září 2023

 • 4. 9. slavnostní zahájení školního roku (1. r. vlastní režim): 8:00 – 8:45
 • 5. 9. 3. r.: zahájení plaveckého výcviku, 1. r. vlastní režim (ŠD přebírá v 11:40), 2. r. a 4. – 9. r.: třídnické práce (konec: II. A + 5. r. = 11:40, II. B,C, D 3. a 4. r. + VIII. B + IX. B = 12:35, 6. r. + VIII. A = 13:15, ostatní třídy 2. st. = 13:30)
 • 6. 9. 2. - 9. r.: třídnické práce, 1. r. vlastní režim (konec: 2. – 5. r. = 12:35, IX. A,C + 7. r. = 13:15, ostatní třídy 2. st. = 13:30)
 • 13. 9. fotografování žáků 1. r. – pro zájemce (sada ABC hodiny, 350 Kč, třídní schůzky – kromě VIII. B (16:00 setkání zástupců tříd a vedení školy ve sborovně, 17:30 = 1. st., 18:00 = 2. st.)
 • 18. + 19. 9. 3 žáci VII. C + 3 žáci IX. B: Mezigenerační mosty (workshop, Toulcův dvůr)
 • 26. 9. II. C + II. D: Budujeme naši třídu (prim. prevence)
 • 28. 9. státní svátek

Červen 2023

 • 1. 6. VI. B,C + VIII. B: Keltská stezka – oppidum Závist
 • 2. 6. II. A + 4. r. + V. B: Little Red Riding Hood (Aj divadlo), VI. B + 8. r. + 9. r.: Peter Black (Aj divadlo)
 • 5. 6. přihlášené třídy 1. a 2. st.: Hv představení v ŠJ, III. B: Hurá do opery!, VIII. C + V. C + VIII. A.: program divadla Fórum
 • 6. 6. fotografování tříd a skupinek (třída 50 Kč/ks, skupina min. 3 ks = 40 Kč/ks), V. A + VI. C + VI. B: program divadla Fórum, výběr 8. r.: Francie a Švýcarsko (poznávací zájezd, odjezd ve večerních hodinách, do 9. 6.)
 • 6. 6. zvláštní zápis dětí do základního vzdělávání podle Lex Ukrajina školství (14:00 – 16:00)
 • 7. 6. třídní schůzky (16:00 zástupci tříd s vedením ve sborovně, 17:30 1. – 5. r., 18:00 6., 7. r. a IX. B)
 • 8. 6. V. B,C: ZOO Praha, VI. A + VI. B: Umíme se domluvit (prim. prev.), výběr 7. r. + Tomešová + Žák: Prokopské údolí (cyklovyjížďka)
 • 9. 6. 2. r. + tř. uč. + as. ped.: plavání (náhradní lekce), VI. C: Umíme se domluvit (prim. prev.)
 • 12. 6. V. B + VI. A, C + VII. B +: Švp Holešice (do 16. 6.)
 • 13. 6. výběr VIII. A: Mezigenerační vztahy (workshop, Metaculture), V. C: Divadlo hoří! (prohlídka ND)
 • 14. 6. IX. B: Památník Lidice, V. A: Kyberprostor (prim. prev.), schůzka s rodiči budoucích 1. r. (školní jídelna, 16:00 – 17:00)
 • 15. 6. V. C: Kyberprostor (prim. prev.)
 • 16. 6. 2. r.: plavání (náhradní lekce)
 • 19. 6. V. C + IX. B: odjezd na Švp (Lion, Velká Úpa – do 23. 6.), III. B: Hurá do opery!, V. B: Kyberprostor (prim. prev.), VII. A + VII. B: Šikana, kyberšikana (prim. prev.), výběr žáků VIII. A: Mezigenerační vztahy (výjezd, do 20. 6., Metaculture)
 • 26. 6. VI. B + VII. B + VIII. A + IX. A,B : Magický Senegal (cyklus „Planeta Země 3000“, Světozor, 80 Kč/žák), doplňkové volby zástupce rodičů do Školské rady (8:00 – 18:00)
 • 27. 6. V. B: Karlův most a Kampa
 • 28. 6. oslava 55. výročí školy – zahradní slavnost (14:30 – 18:00)
 • 29. 6. poslední zvonění 9. r. (od 10:00)
 • 30. 6. rozdání vysvědčení (8:00 – 8:45), školní jídelna: výdej jídla pro přihlášené žáky (8:45 – 11:00)

Květen 2023

 • 1. 5. Svátek práce
 • 2. 5. VIII.B,C: Mezinárodní šetření TIMMS – náhradní termín pro žáky nepřítomné 26. 4. a 27. 4., VI. A: selektivní prevence
 • 5. 5. Siváčková – studium
 • 8. 5. státní svátek, IX. A + VII. A: odjezd na Švp (do 12. 5.), IV. B, C: odjezd na Švp s plaveckým výcvikem (do 12. 5.)
 • 10. 5. VI. A + IX. B: letiště (Praha, exkurze), výběr 2. st.: šachový turnaj (Praha 3)
 • 11. 5. V. A + IX. B: Příbram (Hornické muzeum, exkurze), VIII. C: Radnice HMP (Praha - komunální politika, exkurze), VIII. B: Příběh Velké války (Armádní muzeum Žižkov, exkurze), výběr 6. a 7. r.: dopravní soutěž (Veronské nám.)
 • 15. 5. I. B: Hurá do opery!, VI. B + IV. A: odjezd na Švp (do 19. 5.)
 • 16. 5. VIII. A: Mezigenerační vztahy aneb Tvůrčí cestou blíž (Metaculture, beseda)
 • 17. 5. I. A, B: Příbram – stříbrné doly (exkurze), výběr VIII. A,B + IX.B: Legoland, přípravné odpoledne pro budoucí 1. r. (14:00 – 15:00, sraz u vrátnice školy)
 • 18. 5. VI. A: selektivní prevence
 • 19. 5. Koutníková S. – sjezd ČMOS
 • 22. 5. 2. r.: odjezd na Švp (do 26. 5.), 8. r. + I. C,D: odjezd na Švp (do 26. 5.)
 • 24. 5. přípravné odpoledne pro budoucí 1. r. (14:00 – 15:00, sraz u vrátnice školy)
 • 25. 5. I. B: vystoupení v DS Zvonková
 • 28. 5. ŠD: Čarohraní (školní hřiště)
 • 29. 5. 3. r.: odjezd na Švp (do 2. 6.), KMD: Válka s mloky (Žižkovské divadlo)
 • 30. 5. IX. A + IX. B: Neberu drogy (prim. prev.)
 • 31. 5. třídní schůzky VIII. A, VIII. B a IX. A (17:30)

Duben 2023

 • 4. 4. III. C: Nekuřátka (primární prevence), IV. B: Praha hravě (Karlův most a Kampa, exkurze), zápis dětí do 1. ročníku 2023/24 (14:00 – 18:00)
 • 5. 4. IV. C: Praha hravě (Karlův most a Kampa, exkurze), zápis dětí do 1. ročníku 2023/24 (14:00 – 18:00)
 • 6. 4. velikonoční prázdniny
 • 7. 4. Velký pátek (státní svátek)
 • 10. 4. Velikonoční pondělí (státní svátek)
 • 11. 4. III. A + III. B: Nekuřátka (primární prevence), IV. B + IV. A: Budujeme naši třídu (primární prevence)
 • 13. 4. přijímací zkoušky na SŠ pro 9. r. (1. termín)
 • 14. 4. přijímací zkoušky na SŠ pro 9. r. (2. termín)
 • 17. 4. III. B: Hurá do opery!, výběr 7. a 8. r. + doprovod: Regensburg (exkurze), přijímací zkoušky pro 7. r. (1. termín)
 • 18. 4. VI. A: Motýli (Botanická zahrada Praha - Fata Morgana), přijímací zkoušky pro 7. r. (2. termín)
 • 19. 4. IX. B : Praha hravě (Karlův most a Kampa), pedagogická rada za 3. čtvrtletí
 • 25. 4. IX. B: Krok za krokem za našimi předky (Archiv Praha)
 • 26. 4. VIII. B: Mezinárodní šetření TIMSS 2023
 • 27. 4. VIII. C: Mezinárodní šetření TIMSS 2023
 • 28. 4. IX. A + výběr 8. r.: Osvětim (celodenní exkurze)

Březen 2023

 • 1. 3. den otevřených dveří (10:00 – 16:00, prohlídka školy každou celou hodinu – sraz u služebního vchodu)
 • 6. 3. IV. B: dopravní výchova (Jahodovka), VIII. A: Krok za krokem za našimi předky (výstava, Archiv Praha)
 • 9. 3. chlapci VIII. A,B: výuka v projektu Polytechnická hnízda
 • 13. 3. VII. B: Krok za krokem za našimi předky (výstava, Archiv Praha)
 • 15. 3. II. A + II. B: Budujeme naši třídu, on-line informační schůzka ohledně zápisu pro rodiče budoucích prvňáčků (17:00 – 18:00)
 • 16. 3. VI. A +VI. B: Típni to!, III. A + III. B: Učíme se spolupracovat, VII. A: (Ne)pijeme s rozumem
 • 17. 3. III. C: Učíme se spolupracovat
 • 22. 3. IV. B + IV. C: Učíme se spolupracovat
 • 23. 3. chlapci VIII. C: výuka v projektu Polytechnická hnízda
 • 24. 3. VII. A: Krok za krokem za našimi předky (výstava, Archiv Praha)

Únor 2023

 • 1. 2. IX. B: projektový den „Slovensko“ (1. – 5. h), V. C + tř. uč.: dopravní výchova
 • 2. 2. V. A + V. B: dopravní výchova (Jahodovka)
 • 3. 2. pololetní prázdniny
 • 6. 2. – 10. 2.: jarní prázdniny
 • 14. 2. VI. A + VI. B: Egyptský workshop (Hrdličkovo muzeum)
 • 15. 2. VIII. : projektový den „Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života“, VI. C: Egyptský workshop (Hrdličkovo muzeum), VI. B: Cesta ke chlebu (Toulcův dvůr)
 • 17. 2. IV. A + IV. B: Duchové z popelnic (pořad EVVO)
 • 19. 2. výběr žáků 2. st. + doprovod: odjezd na LVK (do 24. 2., Zásada)
 • 20. 2. VIII. B: projektový den „Peace jam“, VIII. C: Hrdličkovo muzeum, periodická soustava prvků
 • 23. 2. VIII. B: ZOO (exkurze), chlapci VIII. C: výuka v projektu Polytechnická hnízda
 • 24. 2. IV. C: Duchové popelnic (pořad EVVO), návrat žáků z LVK
 • 27. 2. I. B: Hurá do opery!
 • 28. 2. KMD: Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ (Divadlo V Dlouhé, 19:00)

Leden 2023

 • 3. 1. zahájení výuky po vánočních prázdninách
 • 9. 1. III.B: projekt „Hurá do opery!“
 • 10. 1. schůzka zástupců dětských parlamentů Prahy 10
 • 11. 1. třídní schůzky (16:00 = setkání zástupců tříd a vedení školy ve sborovně, od 17:30 = 1. – 5. r., od 18:00 = 6. – 9. r.)
 • 12. 1. chlapci VIII.C: výuka v projektu „Polytechnická hnízda“
 • 13. 1. ředitelský den: prezidentské volby – 1.kolo (v případě konání 2. kola voleb i 27. 1.)
 • 17. 1. VIII. C: projektový den „Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života“
 • 18. 1. ped. rada za 1. pololetí
 • 19. 1. koncert Hv tříd
 • 23. 1. výběr žáků VI. B: 2. kolo soutěže ČSOB (Finanční gramotnost)
 • 26. 1. chlapci VIII. A, B: výuka v projektu „Polytechnická hnízda“
 • 31. 1. předání výpisů vysvědčení za 1. pol.

Prosinec 2022

 • 1. 12. žáci VIII. C: projekt „Polytechnická hnízda“
 • 5. 12. výběr IX. A + IX. B: Mikuláš pro 1. – 5. r. , II. B: cyklus „Hurá do opery!“, IV. A + IV. B: dopravní výchova (Jahodovka)
 • 6. 12. I. C + I. A: Tajemství lesa (program EVVO)
 • 7. 12. I. D : Tajemství lesa (program EVVO)
 • 8. 12. výběr VII. A,B + VIII. B,C + IX. A: Linec (exkurze), IV. C: dopravní výchova (Jahodovka)
 • 9. 12. II. B: Tajemství lesa (program EVVO)
 • 12. 12. VIII. C: projektový den „Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života“
 • 13. 12. II. C: Tajemství lesa (program EVVO), KMD: div. představení Zimní radovánky
 • 14. 12. II. A: Tajemství lesa (program EVVO), VIII. A + VIII. B: div. představení (DUM UM)
 • 15. 12. chlapci VIII. A,B (+ 2 z VIII. C): projekt „Polytechnická hnízda“
 • 20. 12. 1. st.: filmové představení (1. – 3. r. = Divnosvět, 4. + 5. r.: Princezna zakletá v čase 2)
 • 21. 12. III. B: Vánoce na statku (Toulcův dvůr), VIII. B + IX. B + tř. uč.: filmové představení (Avatar 2)
 • 22. 12. ředitelský den (z důvodů rekonstrukce el. rozvodů v šatnách)
 • 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023: vánoční prázdniny (nástup do školy 3. 1. 2023)

Listopad 2022

 • 3. 11. výběr chlapců VIII. A, B + 2 žáci VIII. C: projekt „Polytechnická hnízda“
 • 4. 11. VIII. A + IX. A: Hornické muzeum Příbram (exkurze)
 • 7. 11. 3. r.: dokončování testování zdatnosti
 • 8. 11. 9. r.: prezentace SŠ hotelové a gastronomické
 • 9. 11. 1. - 3. r.: návštěva z krokodýlí ZOO ve škole, pedagogická rada za 1. čtvrtletí
 • 10. 11. VII. A: projektový den „Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života“
 • 14. 11. I. B: projekt „Hurá do opery!“, VIII. B: návštěva Národního divadla
 • 15. 11. VIII. A: projektový den „Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života“, 3. r.: dokončování testování zdatnosti
 • 16. 11. fotografování jednotlivců (sada 340 Kč)
 • 17. 11. státní svátek
 • 18. 11. 3. r.: náhrada plavání

Říjen 2022

 • 6. 10. VII. B: projektový den „Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života“
 • 7. 10. IX. A: Čistírna odpadních vod (exkurze)
 • 11. 10. žákovský parlament
 • 17. 10. III. B: projekt „Hurá o opery!“
 • 19. 10. I. A + I. C: Taneční Tv s J. Havelkou
 • 20. 10. VIII. C: projektový den „Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života“, VIII. A a IX. B: Jarmark řemesel a služeb 2022
 • 26. + 27. 10. podzimní prázdniny
 • 28. 10. státní svátek
 • 31. 10. 5. r.: odjezd na plavecký kurz (Srní, do 4. 11.)

Září 2022

 • 1. 9. slavnostní zahájení školního roku (1. r. vlastní režim, 2. – 9. r.: 1. vyučovací hodina)
 • 2. + 5. 9. 2. - 9. r.: třídnické práce (konec výuky dle sdělení třídních učitelů), 1. r. vlastní režim
 • 7. 9. 7. – 9. r.: den s atrakcemi na školním hřišti (zajišťuje Spolek rodičů)
 • 8. 9. fotografování 1. r. (sada = 330 Kč)
 • 14. 9. třídní schůzky (zástupci tříd a vedení školy od 16:00 ve sborovně, ve třídách od 17:30 1. st. a od 18:00 2. st.)
 • 22. 9. VII. A: projekt „Místo pro všechny“

Červen 2022

 • 1. 6. VII. A: Den otevřených dveří VOS VP (Praha 9); VIII. A: pořad „Vztahy, partnerství, sexualita“; koncert Hv tříd 1. stupně (18:00, Modlitebna ČCE, Praha 2, Korunní 60)
 • 2. 6. V. B: dopravní hřiště
 • 6. 6. zápis ukrajinských dětí do1. r. (14:00 – 16:00)
 • 7. 6. V. C: dopravní hřiště; I. B + I. C + III. A + III. C + IV.A: Písničky z pohádek, V. A + V. B + 6. r. + VII. A + VIII. B: Písně Beatles
 • 8. 6. VI. B: slavnostní promítání filmů z projektu na téma Předsudky (kino AERO); třídní schůzky (zástupci tříd a vedení školy od 16:00, třídy 1. st. od 17:30, třídy 2. st. od 18:00)
 • 9. 6. III. C: Veletrh knihy – beseda se spisovatelem; I. A: Muzeum Lega; odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků – cizinců (16:00 – 18:00)
 • 10. 6. Dětský den pro žáky 1. st. (organizuje Spolek rodičů)
 • 13. 6. výběr 7. r.: Drážďany a pevnost Königstein; VI. B: Ekocentrum Koniklec
 • 14. 6. VIII. B: Prohlídka divadelního zákulisí; III. A: Krokodýlí ZOO
 • 15. 6. V. C (4. h) + V. B (5. h): ukázková hodina miniházené; pedagogická rada (14:00, sborovna)
 • 16. 6. fotografování tříd a skupinek
 • 17. 6. III. C + III. A: ukázková hodina miniházené
 • 20. 6. VIII. B + VI. C + VI. A: odjezd na školu v přírodě (penzion Lumka, do 24. 6.)
 • 21. 6. III. A: Strančice (turistická vycházka)
 • 22. 6. VI. B: Komiksový workshop; schůzka s rodiči budoucích 1. tříd (16:00 – 17:00, školní jídelna)
 • 23. 6. žákovský parlament: prohlídka Senátu ČR
 • 28. 6. V. B + V. C: Technomanie
 • 29. 6. poslední zvonění 9. r.
 • 30. 6. rozdávání vysvědčení (8:00 - 8:45)

Květen 2022

 • 2. 5. VII. A, B + III. A, C: Švp (Zbraslavice, do 6. 5.)
 • 5. 5. VIII. B: Hrdličkovo muzeum (exkurze, po 3. h)
 • 6. 5. 2. st.: Planeta Země 3000: Madagaskar (Z pořad) Světozor,
 • 9. 5. II. B + VI. B + VII. C: Švp (Horská chata U Pašeráka, do 13. 5.)
 • 11. 5. výběr žáků 6., 7. a 9. r.: MAtematická SOutěž (MFF UK)
 • 12. 5. IV. A + IV. B : Zeměráj (exkurze), žákyně VI. C + 3 žáci IX. A: Přebor Prahy školních družstev v šachu
 • 18. 5. V. B: workshop České Filharmonie, přípravné odpoledne pro budoucí 1. r. (14:00 – 15:00)
 • 23. 5. IV. B: Čtyři živly (Hv pořad, Rudolfinum)
 • 25. 5. přípravné odpoledne pro budoucí 1. r. (14:00 – 15:00)
 • 30. 5. II. B + III. B: Hv pořad

Duben 2022

 • 5. a 6. 4. zápis do 1. ročníku 2022/23 (14:00 – 18:00)
 • 7. 4. III. A + tř. uč.: Velikonoce (návštěva knihovny Topolová), výběr VIII. A + tř. uč.: Příběhy našich sousedů, VI. C: Motýlí dům (přírodopisná exkurze)
 • 12. 4. III. A: Velikonoce v Toulcově dvoře, úspěšní řešitelé z 6. a 7. r.: obvodní kolo MO (ZŠ Kodaňská), přijímací zkoušky 9. r.
 • 13. 4. přijímací zkoušky 9. r.
 • 14. 4. velikonoční prázdniny (15. 4. Velký pátek, 18. 4. Velikonoční pondělí) – zahájení výuky 19. 4.
 • 19. 4. přijímací zkoušky 5. a 7. r. na víceletá gymnázia
 • 20. 4. přijímací zkoušky 5. a 7. r. na víceletá gymnázia, pedagogická rada
 • 24. 4. 9. r.: Říčním kaňonem Divoké Šárky (geologická exkurze)
 • 25. 4. IV. B: Čtyři živly (Hv pořad, Rudolfinum), IV. C + V. A + doprovod: škola v přírodě (Lumka, do 29. 4.)

Březen 2022

 • 2. 3. informační online schůzka k zápisům do 1. ročníku ZŠ (16:00 – 17:00)
 • 14. 3. – 20. 3.: jarní prázdniny
 • 28. 3. – 1. 4. Jarní srdíčkové dny (možnost zapojení se do charitativního projektu)

Únor 2022

 • 4. 2. Pololetní prázdniny
 • 14. 2. přeložený koncert Hv tříd (18:00, KD Ládví): odchod žáků s doprovodem od školy = 15:00
 • 16. 2. I.B: Rudolfinum (Hv pořad)

Leden 2022

 • 6. 1. II. A,C + III. B: Sněhová královna (Minor)
 • 12. 1. třídní schůzky
 • 19. 1. pedagogická rada za 1. pol.
 • 23. 1. – 28. 1. výběr 7. r.: lyžařský výcvikový kurz (Zásada, penzion Lumka)
 • 25. 1. koncert Hv tříd (KD Ládví)
 • 31. 1. III. A + III. C: plavání (náhradní hodina), předání výpisu vysvědčení za 1. pol. 2021/22 (pololetní prázdniny: 4. 2.)

Prosinec 2021

 • 6. 12. 1. – 5. r.: návštěva Mikuláše (od 9:00)
 • 7. 12. 2. r. + III. A + III. C: Sněhurka is not dead (Minor)
 • 10. 12. II. C: Budujeme naši třídu 2, III. A: Umíme se domluvit 1 (preventivní programy)
 • 23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny

Listopad 2021

 • 8. 11. VIII. B + doprovod: Švp Černý důl (hotel Aurum) – do 12. 11., III. A: Seznámení s knihovnou, II. B + III. B: „Hurá do opery!“
 • 9. 11. 1. r.: „Polní žínka Evelínka“ (Minor)
 • 10. 11. ped. rada
 • 12. 11. V. B: „Kdo se bojí Filharmonie?“ (Rudolfinum)
 • 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)
 • 19. 11. fotografování jednotlivců (zájemci, sada = 300 Kč)

Říjen 2021

 • 1. 10. VI. A a VII. A: „Jak se vyhnout šikaně“ (škola, Divadlo Fórum)
 • 5. 10. Judo (ukázková hodina, od 16:00)
 • 7. 10. I. B : „Fašánek“ (Rudolfinum)
 • 8. 10. ředitelské volno (volby do PS ČR = 10 volebních místností)
 • 11. 10. III. B + IV. A: odjezd na Švp (Zásada, penzion Lumka) – do 15. 10.
 • 18. 10. V. B + V. C: odjezd na Švp (Zásada, penzion Lumka) – do 22. 10.
 • 27. 10. podzimní prázdniny
 • 28. 10. státní svátek
 • 29. 10. podzimní prázdniny

Září 2021

 • 1. 9. Ag testování žáků 2. – 9. r., slavnostní zahájení školního roku (1. r. vlastní režim, 2. - 9. r. ve třídách 8:00 - 8:45)
 • 2. 9. 1. r.: Ag testování žáků, 1. ročníky – vlastní režim, 2., 4. - 9. r.: třídnické práce, 3. r.: plavání
 • 3. 9. 1. ročníky – vlastní režim, 2. - 9. r.: třídnické práce
 • 6. 9. Ag testování žáků ve třídách (1. h), 1. – 5. r.: výuka podle rozvrhu, 6. – 9. r.: 1. + 2. h: třídnické práce, pak výuka podle rozvrhu
 • 8. 9. 1. r.: pro zájemce fotografování jednotlivců (sada = 300 Kč)
 • 9. 9. Ag testování žáků ve třídách (1. h)
 • 15. 9. třídní schůzky (on-line)
 • 20. 9. VIII. B + doprovod: odjezd na adaptační pobyt (Černý důl, hotel Aurum) – do 24. 9.
 • 27. 9. VIII. A + doprovod: odjezd na adaptační pobyt (Zásada, penzion Lumka) - do 1. 10.
 • 28. 9. Den české státnosti (státní svátek)

Červenec a srpen 2021

 • 1. 7. – 31. 8. hlavní prázdniny
 • 1. 7. a 2. 7. školní družina v běžném režimu pro předem přihlášené žáky
 • 26. 7. – 8. 8. prázdninový provoz školní družiny pro předem přihlášené žáky (8:00 – 16:00)

Červen 2021

 • 7. 6. setkání pro rodiče budoucích 1. tříd „Společně to zvládneme I.“ (16:00 – 18:00, MS Teams)
 • 9. 6. třídní schůzky (online)
 • 10. 6. setkání pro rodiče naší školy s ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10 „Společně to zvládneme II.“ (16:00 – 18:00, MS Teams)
 • 14. 6. a 28. 6. PCR testování žáků
 • 14. 6. – 18. 6. II. A + III. B + doprovod: škola v přírodě
 • 17. 6. fotografování tříd (40 Kč) a skupinek (35 Kč, min. 2 ks)
 • 21. 6. - 25. 6. II. C + VI. A + VI. C + doprovod, V. B + VI. B + doprovod: škola v přírodě (21. 6. Ag testování všech odjíždějících)
 • 28. 6. a 29. 6. třídní učitelé ve třídách (bez odpoledního vyučování)
 • 30. 6. rozdávání vysvědčení (8:00 – 8:45)

Květen 2021

 • 1. stupeň = pokračování rotační výuky
 • 3. 5. zahájení rotační výuky 2. st.: sudé kalendářní týdny = VI. B + VI. C + 7. ročník, liché kalendářní týdny = VI. A + 8. ročník + 9. ročník
 • 17.5. zahájení prezenční výuky 1. a 2. stupně

Duben 2021

 • 1.4.velikonoční prázdniny
 • 2.4.Velký pátek (tzv. ostatní svátek)
 • 5.4.Velikonoční pondělí (státní svátek)
 • Od 4.4.distanční výuka 1. – 9. ročníku, dále podle aktuálních protiepidemických opatřeních
 • 7.a 8.4. zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 (žádosti ke vzdělávání  budou přijímány prostřednictvím elektronického formuláře, který najdete pod odkazem na webových stránkách školy, od 1. 4. do 8. 4. 2021, žádost je nutné po podání v elektronické podobě také doručit podepsanou na adresu školy do 5 dnů – podrobněji Zápis do 1. ročníku (zssvehlova.cz))
 • Do 27.4. odevzdá zákonný zástupce žáka budoucího 2. až 4. ročníku v případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD zápisový lístek poštou nebo vložením do připraveného boxu před vrátnicí školy od 8:00 do 12:00 (zápisový lístek je k vyzvednutí od 6. 4. do 9. 4. 2021 ve vrátnici školy nebo je ke stažení na ZapisovyListekSD2019.pdf (zssvehlova.cz)).

Březen 2021

 • 1. – 5. 3.: jarní prázdniny
 • 8. 3.: začátek distanční výuky 1. – 9. ročníku, dále podle aktuálních protiepidemických opatřeních

Únor 2021

 • 1. + 2. r.: prezenční výuka, 3. – 9. r.: výuka podle aktuálních vládních protiepidemických opatřeních

Leden 2021

 • 6. 1. tř. schůzky (online)
 • 13. 1. pedagogická rada
 • 20. 1. volby do Školské rady
 • 28. 1. pololetní vysvědčení
 • 29. 1. pololetní prázdniny

Listopad 2020

 • od 2. 11. distanční výuka – dle pokynů MŠMT
 • 18. 11. zahájení prezenční výuky = 1. a 2. r., pokračování distanční výuky pro 3. – 9. r.
 • 30. 11. prezenční výuka 1. stupně, VI. A, 7. r. a 9. r., distanční výuka VI. B,C a 8. r

Říjen 2020

 • 5. 10. odjezd na Švp: V. B + VI. B (RS Růžená), VI. A + VII. C (penzion Lumka)
 • 9. 10. návrat ze Švp: V. B + VI. B, VI. A + VII. C

Září 2020

 • 9. 9. fotografování 1. r.
 • 15. a 16. 9. 6. r.: adaptační den (učebny + areál školy)
 • 29. a 30. 9. VIII. A: adaptační den (učebna + areál školy)

Březen 2020

 • 3. 3. IV. C + V. B: pořad „Staré pověsti české“ (Vyšehrad)
 • 5. 3. III. B: představení „Sněhová královna“
 • 9. 3. I. B: představení Divadla MINARET (8:00 – 11:40)=
 • 20. 3. soutěž „Matematický klokan“
 • 23. 3. I. A: pořad „Pitva knihy“ (knihovna Zahr. Město)
 • 23. 3. 5. r. + VI. B,C + VIII. A,B: přednáška „Poruchy příjmu potravy“ (Světozor)
 • 26. 3. zástupci 4. – 9. r.: žákovský parlament

Únor 2020

 • 3. 2. výběr žáků: Pražský přebor v šachu (ZŠ Štěpánská)
 • 4. 2. 1. – 4. r.: nábor do kroužku juda
 • 5. 2. zahájení plavání 2. r., VIII. A: návštěva Domu EU
 • 7. 2. VIII. B: návštěva Domu EU
 • 12. 2. I. B: představení v Divadle Na Fidlovačce, IX. B:návštěva akce „Řemesla živě“
 • 13. 2. I. A: pořad v Toulcově dvoře, chlapci 8. r.: návštěva SŠES Jesenická - polytechnická výchova
 • 14. 2. V. B + V. A: dopravní výchova – teorie
 • 17. 2. I. A: pořad „Z pohádky do pohádky“ (Knihovna Zahradní Město)
 • 18. 2. VIII. A: primární prevence
 • 19. 2. IV. A: výstava „Praha v pravěku“ (Muzeum hl. m. Prahy), IX. B: primární prevence (1. – 4. h)
 • 20. 2. III. A: pořad „Cesta ke chlebu“ (Toulcův dvůr), V. C: dopravní výchova – teorie, IX. A: primární prevence
 • 21. 2. VIII. B: primární prevence
 • 24. 2. - 28. 2. jarní prázdniny

Leden 2020

 • 8. 1. výběr VIII. B: projekt „Příběhy našich sousedů“, třídní schůzky (16:00 setkání zástupců tříd s vedením školy, 17:30 = 1. – 5. r., 18:00 = 6. – 9. r.)
 • 9. 1. IX. A: výstava „Nebyl to jen Listopad“ (Staroměstská radnice, P- 1)
 • 10. 1. výběr 6. – 9. r. + doprovod: odjezd na lyžařský výcvikový kurz (Horský hotel, Černá hora, Janské Lázně)
 • 13. 1. 3. r.: náhradní hodina plavání
 • 16. 1. IV. A + IV. B: dopravní výchova – teorie, III. A + III. B: výstava „Ať žije republika!“ (Vyšehrad)
 • 17. 1. výběr 6. – 9. r. + doprovod: návrat z lyžařského výcviku (12:00), IV. B: pořad „Jak se dělá hit?“ (Česká filharmonie)
 • 22. 1. pedagogická rada za 1. pololetí (14:00, sborovna)
 • 24. 1. IV. C: dopravní výchova – teorie
 • 30. 1. rozdání vysvědčení (bez odpoledního vyučování)
 • 31. 1. pololetní prázdniny

Prosinec 2019

 • 2. 12. – 6. 12: sbírka PESOS
 • 3. 12. V. A + V. B: dopravní výchova – teorie, IV. A + VI. C: primární prevence, IV. B + tř. uč.: návštěva DS Habrová (přání k Vánocům a předání dárků), III. B: vystoupení na Kub. nám. (15:50 – 16:05)
 • 4. 12. II. A + II. C: pořad „Cesta kolem světa“ (Muzeum hudby), V. A + VI. A: prim. prevence, III. B + IV. B + VI. B: Vánoční koncert (Muzeum hudby, Karmelitská 2, P – 1, 18:30)
 • 5. 12. II. B + III. A, B + tř. uč. + as. ped.. představení „O líné babičce“ (Divadlo V Dlouhé), VII. B + tř. uč.: primární prevence, IX. B: Mikuláš v MŠ Chmelová a Podléšková, IX. A + tř. uč.: Mikuláš ve škole
 • 6. 12. IV. A: výstava „Štědrý den našich prababiček“ (Muzeum hl. m. prahy), V. C + VI. B: primární prevence, výběr IX. A + tř. uč.: Mikuláš v MŠ Mládežnická + Břečťanová, žáci 4. – 9. r. + Junková: žákovský parlament (2. h, AVP), zájemci ze ŠD: divadlo „Vánoční putování“
 • 9. 12. I. B + VII. B + VIII. B: Vánoční koncert (Muzeum hudby, Karmelitská 2, P – 1, 18:30); svoz sbírky PESOS
 • 10. 12. 4. a 5. r.: turnaj v miniházené, VI. A. C + 7. r.: přednáška „Bezpečný internet“ (AVP)
 • 11. 12. II. B: Hv vystoupení v DS Habrová, 9. r. + 8. r.: přednáška „Bezpečný internet“ (AVP)
 • 12. 12. III. B: pořad „Cesta kolem světa“ (Muzeum hudby), V. C: dopravní výchova – teorie, V. A, B + VI. A, C + 7. r.: turnaj School Match 2019, 8. a 9. r.: turnaj v přehazované
 • 13. 12. I. A: pořad „Povídání o knihovně“ (Dům čtení, P – 10), II. B + V. B + IX. B + tř. uč. + ŠD: Vánoční koncert (Muzeum hudby, Karmelitská 2, P – 1, 18:30)
 • 17. 12. I. A + tř. uč.: Vánoční dílna (DDM Zahradní Město, 8:15 – 12:15), 6. a 7. r.: turnaj v přehazované
 • 18. 12. VI. A, C + tř. uč.: Advent a Vánoce v kostelech (Karlovo nám.), VIII. B: Advent a Vánoce v kostelech (Malostranské nám.)
 • 19. 12. IX. A + tř. uč.: exkurze (Národní muzeum), I. B + VIII. B: Hv vystoupení v DS Zvonková 

Listopad 2019

 • 1. 11. IV. B: pořad „Vzhůru do budoucnosti“ (Česká filharmonie), VI. C: výstava „Pravěk v Praze“ (Muzeum hl. m. Prahy)
 • 5. 11. V. B + V. C + V. A: Inner peace day
 • 6. 11. pedagogická rada za 1. čtvrtletí
 • 8. 11. 9. r.: křest knihy „Máme holé ruce“ (Dům čtení, P - 10)
 • 11. 11. I. B, C + II. C + III. A, C + 4. r.: představení ekodivadla + workshop:
 • 12. 11. VII. A: pořad „Démoni současnosti“ (Divadlo Minaret), I. A + II. A, B + III. B: představení ekodivadla + workshop
 • 13. 11. IX. B: výstava „1989: Pád železné opony“ (Letohrádek královny Anny), konzultační hodiny (16:00 – 19:00)
 • 15. 11. fotografování jednotlivců - pro zájemce (sada za 270 Kč)
 • 18. 11. I. B + III. B: literárně-dramatické představení a workshop (Divadelní klub Letka, Praha 7)
 • 19. 11. V. B: Krokodýlí ZOO (Praha 7)
 • 20. 11. II. B + VI. B: pořad „Podoby tance“ (Praha 1), „Den statečného ježka aneb stezka odvahy“ (akce ŠD pro rodiče a děti)
 • 21. 11. VI. A + VI. C: výstava „Nebyl to jen Listopad“ (Staroměstská radnice)
 • 28. 11. IX. A: veletrh SŠ „Schola pragensis“ (Kongresové centrum Praha), 5. – 8. r. + IX. B: prezentace „Noční dravci“, KMD: představení „Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka“ (Divadlo V Dlouhé)
 • 29. 11. IX. B: veletrh SŠ „Schola pragensis“ (Kongresové centrum Praha)

Říjen 2019

 • 2. 10. II. B: pořad „Seznámení s hudebním nástrojem“ (P-9)
 • 3. 10. VI. C: adaptační den, zástupci 4. – 9. r.: školní parlament
 • 4. 10. 6. – 9. r.: projekt „Jedu s přehledem“
 • 7. 10. I. B: pořad v Domě čtení, 2. r.: prevence - „Něco hezkého“, Aj divadlo (přihlášené třídy)
 • 8. 10. 1. r.: prevence - „Něco hezkého“
 • 10. 10. VI. B: adaptační den
 • 22. 10. 6. – 9. r.: cyklus Svět kolem nás - „Islám – zahalená krása“
 • 24. 10. IX. B: soutěž „Orffohraní“ (Hv), chlapci 8. r. – zahájení projektu polytechnické výchovy se SŠES Jesenická (pracoviště Dubečská)
 • 25. 10. 9. r.: projekt „Sebedůvěra“, IX. B + VIII. A + VIII. B: návštěva Jarmarku řemesel (Poděbradská, P-9)
 • 29. + 30. 10. podzimní prázdniny
 • 31. 10. 6. r.: pořad v Planetáriu Praha

Září 2019

 • 2. 9. zahájení školního roku
 • 4. 9. VIII. B + IX. A: Veletrh vědy a techniky (Praha 6)
 • 6. 9. VII. B + VIII. B: Festiwall (Praha 4)
 • 9. 9. VII. A + VIII. A + VIII. B + IX. A: Teribear
 • 10. 9. V. B + VI. A + VI. B + VII. B: Teribear
 • 11. 9. fotografování 1. r. , II. A + II. B + II. C + V. A + VI. C + IX. B: Teribear, IX. A: geologická exkurze (Divoká Šárka)
 • 12. 9. III. A + III. B + III. C: Teribear
 • 13. 9. IV. B + IV. C: Teribear, IX. B: geologická exkurze (Divoká Šárka)
 • 18. 9. třídní schůzky (16:00 schůzka zástupců tříd a vedení školy ve sborovně, 17:30 = 1. – 5. r., 18:00 = 6. -9. r.)
 • 23. 9. 1. r.: fotografování pro Pražský deník

Červen 2019

 • 3. 6. II. A: Toulcův dvůr, 1. – 9. r.: štafetový běh
 • 4. 6. IV. B: planetárium, koncert I. B, IV. B, VIII. B a IX. B (18:00, sál ZŠ U Vršovického nádraží)
 • 5. 6. VII. A.: ZOO Praha (exkurze), třídní schůzky (16:00 schůzka zástupců tříd s vedením školy, 17:30 1. st., 18:00 2. st.)
 • 7. 6. III. A: „Povídání o knihách“ (Dům čtení), V. A + V. B + V. C: dopravní hřiště, 4. + 7. r. + doprovod: odjezd na Švp (Černá hora)
 • 11. 6. IX. B: Šárka (geologická exkurze)
 • 12. 6. V. B: dopravní hřiště, 2. r.: „Nebe – peklo“ (Divadlo V Dlouhé)
 • 14. 6. návrat ze Švp na Černé hoře, III. B + III. C + V. B + VIII. B: odjezd na Švp (Růžená)
 • 17. 6. II. C + II. A + 2. st.: divadelní představení v Aj
 • 18. 6. VIII. A + IX. B: Vojenské muzeum, schůzka s rodiči žáků budoucích 1. r. (17:00, školní jídelna)
 • 19. 6. V. C + V. A: dopravní hřiště, II. B: Lesní království (Toulcův dvůr)
 • 20. 6. V. A + V. C: dopravní hřiště, VIII. A + IX. B: Vítkov
 • 21. 6. IV. A + IV. B: Svíčkárna Písek (exkurze), II. B: Pinocchio (Divadlo Minor), návrat ze Švp v Růžené
 • 25. 6. IV. A + IV. B + IV. C + V. B: dopravní hřiště
 • 27. 6. poslední zvonění 9. r.
 • 28. 6. zakončení školního roku – rozdávání vysvědčení (do 8:45)

Květen 2019

 • 1.5. státní svátek
 • 2.5. II. B + II. C primární prevence, V. C + VI. B + 7. – 9. r.: cyklus „Planeta Země 3000“: Kolumbie
 • 3.5. III. A: „Z pohádky do pohádky“ (Dům čtení)
 • 6.5. IV. A + IV. B + VI. A + VI. B + VIII. B: primární prevence
 • 7.5. IV. C + V. A + VIII. A + VII. A + VII. B: primární prevence, VIII. B: pořad České filharmonie (Rudolfinum)
 • 8.5. státní svátek
 • 9.5. I. A: „Namaluj si hrneček“, I. C + I. B + II. B: dentální hygiena
 • 13.5. V. B + V. C: primární prevence, V. A + 6. + 7. r.: „Kompost - základ života“
 • 14.5. 8. + 9. r.: „Půda je živá“, I. A + III. B + III. C: dentální hygiena, IV. A + IV. B + IV. C: dopravní hřiště
 • 15.5. III. B + III. C + IV. A + IV. B + IV. C.: Divadlo S+H, II. B: Národní galerie, II. A + III. A + II. C: dentální hygiena, přípravné odpoledne pro budoucí 1. r. (14:00 – 15:00)
 • 16.5. IV. C: výtvarná dílna (DDM)
 • 20.5. VII. B: vystoupení v DS Zvonková, VII. B: workshop Vv
 • 21.5. V. B: „Rom´n´roll“, III. A: divadelní dílna
 • 22.5. IV. A + IV. B + IV. C + 9. r.: finanční gramotnost, přípravné odpoledne pro 1. r. (14:00 – 15:00)
 • 23.5. výběr VIII. B + IX. B: Osvětim, II. B: výtvarná dílna (DDM)
 • 24.5. ředitelské volno (volby do Parlamentu EU)
 • 28.5. III. A: Papouščí park, V. A + V. B + V. C + IV. A: dopravní hřiště, IV. C: MDD v Senátu s Hravým architektem, koncert II. B + III. B + V. B + VI. B + VII. B: ZŠ U Vršovického nádraží (18:00)
 • 29.5. VI. A + VI. B: finanční gramotnost, IV. C + IV. B: dopravní hřiště, přípravné odpoledne pro 1. r. (14:00 – 15:00)
 • 30.5. fotografování tříd a skupinek
 • 31.5. 1. – 4. r.: Dětský sportovní den ČAFC Praha

Duben 2019

 • 1. 4. 1. – 5. r.: Člověk a příroda
 • 2. 4. V. B + V. A + V. C: dopravní hřiště, III. A: workshop „Namaluj si svůj hrneček“, zápis do 1. ročníku (14:00 – 18:00)
 • 3. 4. zápis do 1. ročníku (14:00 – 18:00)
 • 4. 4. II. B + tř. uč.: výtvarná dílna (DDM)
 • 9. 4. Poetické a pěvecké setkání: školní kolo 1. st.
 • 10. 4. II. B + III. A: Přerovský skanzen, I. B: Toulcův dvůr, III. B + III. C + 4. r.: Divadlo S + H, čtvrtletní pedagogická rada
 • 11. 4. Poetické a pěvecké setkání: školní kolo 2. st.
 • 17. 4. IV. B + III. B: Velikonoční výstava v Přerově n. Labem
 • 18. 4. velikonoční prázdniny
 • 19. 4. Velký pátek
 • 22. 4. Velikonoční pondělí
 • 23. 4. VI. A: Muzeum hl. m. Prahy, výběr VIII. B: prezentace projektu „Příběhy našich sousedů“ (Strašnické divadlo)
 • 29. 4. II. B: Hv pořad
 • 30. 4. KMD: Pygmalion (Vinohradské divadlo)

Březen 2019

 • 1. 3. odjezd na lyžařský výcvikový kurz (výběr 5. – 9. r., Černá hora)
 • 4. 3. II. B: Hv pořad
 • 5. 3. III. B + IV. B: Divadlo Minaret
 • 8. 3. III. A: Dům čtení, IV. B: selektivní prevence, návrat z LVK
 • 11. 3. chlapci 8. r.: SŠES Dubečská
 • 13. 3. Den otevřených dveří (8:00- 16:30, možnost nahlédnutí do výuky, prohlídka školy každou celou hodinu)
 • 19. 3. V. C: Dům EU, IV. B: selektivní prevence
 • 20. 3. 1. r., 2. r., III.B, III. C: dopravní výchova (beseda), III. A: Divadlo Metro, V. B: Dům EU
 • 22. 3. 4. r.: dopravní výchova (beseda)
 • 25. 3. 6. – 9. r.: taneční vystoupení běloruského souboru, V. A: Dům EU
 • 27. 3. konzultační hodiny (16 – 19 h)
 • 29. 3. III. A: Planetárium

Únor 2019

 • 4. 2. IV. B – výstava „100 LET ČS KORUNY“
 • 7. 2. koncert hudebních tříd II. B, III. B, V. B, VI. B, VII. B (Korunní 60, od 18:00); V. B Rudolfinum – dopolední program „ KDO SE BOJÍ FILHARMONIE“
 • 18. 2 – 22. 2. jarní prázdniny
 • 25. 2. IV. A, IV. B - dopravní výchova
 • 26. 2. IV. C – dopravní výchova

Leden 2019

 • 11. 1. III. A: „Dobrodružství v knihovně“ (Dům čtení)
 • 14. 1. VIII. B: Česká filharmonie
 • 16. 1. třídní schůzky (I. stupeň od 17:30, II. stupeň od 18:00)
 • 23. 1. pedagogická rada
 • 24. 1. I. B, IV. B, VIII. B, IX. B: koncert hudebních tříd (Korunní 60, od 18:00)
 • 29. 1. V. B, V. C: dopravní výchova
 • 30. 1. V. A: dopravní výchova, VIII. B (výběr žáků): Český rozhlas (Příběhy našich sousedů), 8. a 9. ročníky (výběr žáků): obvodní kolo Olympiády v Čj

Prosinec 2018

 • 1. 12. Vánoční charitativní besídka ve ŠJ: sdružení METODĚJ
 • 3. 12. II. A, II. B: primární prevence, 4., 7. a 9. ročníky: divadlo v angličtině
 • 4. 12. I. A: „Vánoce na statku“, II. C, IV.A: primární prevence, IV.C, V.C, V.B: přednáška NICM
 • 5. 12. Mikuláš ve škole, I. B: „Vánoce na statku“, I. B: hudební vystoupení – Vánoční trhy na Kubánském náměstí
 • 6. 12. III. A, IV. B: primární prevence, setkání rodičů se zástupci SVP Klíčov od 17:00 hodin (sborovna školy)
 • 7. 12. IV. C, V. A: primární prevence, IX. A, IX. B: přednáška NICM
 • 10. 12. V. B, V. C: primární prevence
 • 11. 12. VIII. A, IX. B: HZS průběžná, VI. A, VI. B: přednáška NICM
 • 12. 12. VII. A, VII. B: přednáška NICM
 • 13. 12. VIII. A, VIII. B: přednáška NICM, IX. A: Centrum architektury
 • 14. 12. III. C, III. B: primární prevence, V. C: HZS Průběžná
 • 18. 12. VI. A, VI. B: primární prevence
 • 20. 12. VII. A, VII. B: primární prevence, VIII. A, IX. B: Klementinum
 • 21. 12. I. A, I. B, I. C: Divadlo V Dlouhé „ Jak jsem se ztratil“, VIII. A, VIII. B: primární prevence
 • 24. 12. – 2.1. Vánoční prázdniny

Listopad 2018

 • 2.11. VI. A,+ VI. B: Planetárium Praha – pořad „Pohyby Země“
 • 5.11. IX. B: workshop „Doma a jinde“
 • 6.11. I. A: Máme rádi zvířata
 • 7.11. VIII. A + VIII. B + IX. B „Jarmark řemesel a služeb“, IX. A – „28. říjen“ (exkurze), pedagogická rada
 • 9.11. 7. a 8. r.: „Zdravý životní styl“ - přednáška
 • 14.11. V. A + V. B: dopravní výchova, ŠD „ Podzimní jednohubka aneb odpolední skotačení ve ŠD“
 • 15.11. V. C: dopravní výchova
 • 16.11. fotografování
 • 19.11. II.B: hudební pořad, 8. roč. (chlapci)  SŠES Dubečská – polytechnická výchova
 • 20.11. VIII. A: HZS
 • 21.11. I. C: „Vánoce na statku“
 • 22.11. VIII. A + IX. B: Schola Pregensis
 • 23.11. III.A: návštěva knihovny
 • 23.11. – 30.11. V. C + VI. A + VI. B + VIII. A + IX. B: ŠvP Černá hora  
 • 27.11. 4 roč.: Divadlo V Dlouhé (představení)
 • 28.11. VIII.B: Česká filharmonie (hud. pořad)     

Říjen 2018

 • 1.10. II. B: Hv pořad
 • 3.10. Pražský deník – fotografování (tabla 1. r.)
 • 4.10. VIII. B. Hv pořad (Rudolfinum)
 • 5.10. ředitelské volno - volby
 • 8.10. VII. A VII. B: beseda „Vlastenec a mecenáš umění Jindřich Waldes“
 • 9.10. 4. r. – výzkum růstu
 • 10.10. IX. B: beseda „Bratři Čapkové a jiní Pátečníci dětem“
 • 11.10. VIII. A: ZOO Praha (exkurze)
 • 16.10. VIII. A + VIII. B: beseda „Vynálezce Emil Kolben“
 • 18.10. 5 žáků VIII. B: workshop (způsob zpracování výstupu projektu „Příběhy našich sousedů“)
 • 23.10. I. C: Máme rádi zvířata
 • 24.10. I. B: Máme rádi zvířata
 • 28.10. státní svátek
 • 29. + 30. 10. podzimní prázdniny

Září 2018

 • 3.9. slavnostní zahájení školní roku (1. r. do 7. 9. vlastní režim, 2. – 9. r. ve třídách 8:00 – 8:45)
 • 4.9. 3. r. + doprovod = plavání (odchod po 1. vyuč. hodině, přepokládaný návrat a konec vyučování v 11:50), 2. – 4. r. vyučování do 11:40, 5. – 9. r. do 11:30
 • 5.9. 2. – 4. r. do 11:40, 5. – 9. r. do 11:30
 • 6. a 7. 9. 2. – 9. r. podle rozvrhu (bez odpoledního vyučování)
 • 10.9. začátek výuky podle platného rozvrhu
 • 12.9. fotografování žáků 1. r. (sada = 250 Kč)
 • 13.9. 1. – 4. r.: Plazi (beseda s ukázkami zvířat)
 • 24.9. 6. r. + tř. uč.: sázení Stromu svobody (areál školy)
 • 26.9. třídní schůzky (16:00 schůzka zástupců tříd a vedení školy ve sborovně, 17:30 = 1. st., 18:00 = 2. st.)
 • 28.9. státní svátek

Červen 2018

 • 4.6. III. B + doprovod: hudební pořad Čs. Filharmonie (Rudolfinum), odjezd na Švp: 5. r. + doprovod (Strážné), VI. B + IV. A + doprovod (Zásada), 2 žáci IV. C + doprovod: finále badmintonového turnaje (Badminton Aréna Skalka)
 • 5.6. I. B + doprovod: Colloredo-Mansfeldský palác (prohlídka)
 • 6.6. VIII. B + tř. uč.: projektový den na SPŠ stavební (Družstevní), výběr VIII. A + doprovod: „Sempé – Malý Mikuláš a jiné …“ (výstava), třídní schůzky (16:00 schůzka zástupců tříd s vedením školy, 17:30 – 1. st., 18:00 – 2. st.)
 • 8.6. návrat ze Švp: 5. r. + doprovod, VI. B + IV. A + doprovod
 • 11.6. odjezd na Švp: II. B + III. B + IV. B + IV. C + VII. B + doprovod (Růžená)
 • 12.6. V. C + doprovod: Vyšehraní (představení Československo, od 10:20), žákovský parlament (3. h)
 • 13.6. pedagogická rada za 2. pol. 2017/18
 • 14.6. primární prevence: VII. A, VI. B, III. C + doprovod: O líné babičce (Divadlo V Dlouhé)
 • 15.6. primární prevence: VI. A, VII. A, příjezd ze Švp: II. B + III. B + IV. B + IV. C + VII. B + doprovod
 • 18.6. 9. r. + doprovod: ZOO (Praha), odjezd na Švp: 8. r. + doprovod (Ostružná), IV. B + doprovod: dopravní hřiště (Veronské nám.), ŠD: pořad „Africká kultura“ (pro přihlášené), KMD + doprovod: Čarodějný sen (ND, 19:00)
 • 19.6. 9. r. + doprovod: Pražský festival sportu a volného času
 • 20.6. dopravní hřiště (Veronské nám.): IV. C + doprovod, IV. A + doprovod, 9. r. + doprovod: Pražský hrad a Arcibiskupský palác, informační schůzka pro rodiče budoucích 1. r. (17:00, ŠJ)
 • 21.6. dopravní hřiště (Veronské nám.): V. B + doprovod, V. C, VII. B + doprovod: hudební pořad (Rudolfinum), 9. r. + doprovod: Terezín (exkurze), výběr žáků Hv tříd + doprovod - Festival hudby (Heroldovy sady)
 • 22.6. dopravní hřiště (Veronské nám.): V. A, 9. r. + doprovod: Lesopark Hostivař, příjezd ze Švp: 8. r. + doprovod,
 • 25.6. VII. B + doprovod: workshop „Den, kdy se mlčelo“ (Letná)
 • 26.6. IV. C + 5. – 9. r.: „Barma (Maynmar)“ (pořad z cyklu „Země 3000“)
 • 28.6. poslední zvonění 9. r.
 • 29.6. vysvědčení za 2. pol. 2017/18

Květen 2018

 • 1.5. státní svátek
 • 2.5. VII. B: Mumie světa (Výstaviště Holešovice), přípravné odpoledne pro budoucí 1. r.
 • 3.5. výběr 7. – 9. r.: turnaj - nohejbal
 • 4.5. VIII. B + doprovod: Mezi nebem a zemí (divadelní předst., po 1. h), III. B + II. B + doprovod: O líné babičce (Divadlo V Dlouhé)
 • 7.5. IX. A + IX. B + VII. A + doprovod: odjezd na Švp (penzion Lumka, Strážné)
 • 7.5. ředitelské volno
 • 8.5. státní svátek
 • 9.5. 17:00 mimořádná schůzka V. C (sborovna)
 • 10.5. výběr 4. – 7. r. (40 žáků): projekt „Badminton do ZŠ“
 • 11.5. I. C + doprovod: Mláďata (Toulcův dvůr), II. B + tř. uč. + ŠD: Strašidýlko Stráša (Výstaviště, P-7), IX. A + IX. B + VII. A + doprovod: příjezd ze Švp
 • 14.5.: II. B + tř. uč.: hudební pořad České filharmonie (Rudolfinum), 8. r.: beseda s režisérem Issou o Sýrii
 • 15.5. žákovský parlament (3. h, aula)
 • 16.5. II. C + VII. A + doprovod: Petřín, přípravné odpoledne pro budoucí 1. r.
 • 18.5. fotografování tříd
 • 21.5. VII. B (1 a 2. h) + VII. A (3. + 4. h): primární prevence, III. A + III. C + doprovod: odjezd na Švp (penzion Rota, Písečné)
 • 22.5. I. A + doprovod: Mláďata (Toulcův dvůr), IX. B + doprovod: Lidice
 • 24.5. VI. A + VI. B + VII. B: Annie jr. (Divadlo Hybernia)
 • 25.5. I. A + I. B + I. C + II. A + II. B + II. C + IV. B + IV. C + doprovod: Dětský sportovní den ČAFC, VI. A (1. a 2. h) + VII. B (3. a 4. h): primární prevence
 • 29.5. I. B + doprovod: Mláďata (Toulcův dvůr), výběr 4. a 5. r.: Matematické putování
 • 30.5. přípravné odpoledne pro budoucí 1. r.

Duben 2018

 • 2.4. - Velikonoční pondělí
 • 4.4. - primární prevence: V. B zápis do 1. r. 2018/19 (14 – 18 h)
 • 5.4. - bruslení (ICERINK): V. B + VI. B + VII. B, „Šifra mistra Brailla“: II. B + III. A + IV. A, IV. C + V. A: primární prevence, V. A + IV. B: Velikonoční trhy 2018 (Staroměstské nám., 14:30 – 14:50), zápis do 1. r. 2018/19 (14 – 18 h)
 • 6.4. - IV. B: dopravní hřiště, dopravní výchova: III. B + I. A + I. C + III. A + III. C + II. C + I. B + II. A + II. B, „Šifra mistra Brailla“: II. A + III. B
 • 9.4. - IV. A + IV. C: dopravní hřiště, III. B: hud. pořad České filharmonie, „Šifra mistra Brailla“: II. C + IV. B + V. C
 • 10.4. - V. A + V. B: dopravní hřiště , „Šifra mistra Brailla“: III. C + IV. C, žákovský parlament (3. h, aula)
 • 11.4. - V. C: dopravní hřiště, výběr 4. a 5. r.: Eurorébus Junior (krajské kolo soutěže)
 • 12.4. - VII. B: Čtyři kroky do nového světa (hud. pořad), VIII. A: selektivní prevence, bruslení (ICERINK): II. B + II. C + VII. A, primární prevence: IV. A + IV. C
 • 13.4. - primární prevence: III. A + III. B + III. C + V. C
 • 14.4. - IV. B + VI. B: festival Rolničkové svátky písní (Salesiánské divadlo)
 • 18.4. - pedagogická rada
 • 19.4. - bruslení (ICERINK): I. B + VI. A + IX. A
 • 24.4. - I. A + I. B + I. C: Nebojsa (Divadlo Minor)
 • 25.4. - ples k 50. výročí školy (Lucerna)
 • 26.4. - bruslení (ICERINK): V. C + III. A, filmové představení: 1. st. od 9:00, 2. st. od 10:00 (OC Hostivař)
 • 27.4. - V. A + V. B: vystoupení v DS Zvonková, IX. A: Židovské město Praha (exkurze)

Březen 2018

 • 1.3. - I. C + doprovod: O beránkovi a ovečce (Toulc. dvůr, 80 Kč, od 8:30), bruslení (ICERINK, 8:00 – 10:40): přihlášení žáci III. B + III. C + IX. A + doprovod, ŠD – výtvarná dílnička (14:00 – 16:00)
 • 3.3. - výběr 7., 8. a IX. B + doprovod: návrat z lyžařského kurzu (12:00)
 • 5.3. - ŠD – výtvarná dílnička (14:00 – 16:00)
 • 6.3. - I. c + doprovod: bruslení (sportovní areál |Gutovka)
 • 7.3. - Den otevřených dveří (8:00 – 16:30), ŠD – výtvarná dílnička (14:00 – 16:00)
 • 8.3. - bruslení (ICERINK): přihlášení žáci II. A + IV. C + V. A + doprovod
 • 9.3. - IV. C + doprovod: Teče, voda, teče (Toulc. dvůr), výběr 4. a 5. r. + doprovod: turnaj ve vybíjené
 • 12.3. II. B + doprovod: hud. pořad České filharmonie, výběr VIII. B + Junková: prezentace projektu „Příběhy našich sousedů“ (16:00, Divadlo Mana, Praha 10 – Vršovice)
 • 13.3. - žákovský parlament
 • 14.3. - I. A + I. B + I. C + doprovod: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (Divadlo V Dlouhé), KMD + doprovod: Drama v kostce – pokus č. 2 (Studio Ypsilon)
 • 15.3. - I. A + doprovod: Velikonoce na statku (Toulc. dvůr), bruslení (ICERINK): přihlášení žáci I. A + VI. A + VI. B + doprovod
 • 16.3. - I. B + I. C + doprovod: Velikonoce na statku (Toulc. dvůr), 2. – 9. r.: Matematický klokan
 • 19.3. - 10:00 ukázková hodina pro MŠ Podléšková, 8. r. – chlapci + Žák: polytechnická výchova (SŠES Jesenická 1)
 • 21.3. - 5. r. + 2. st.: Člověk a příroda (PENTHEA), konzultační hodiny (16 – 19, 1. st. do 17:30 podle rozpisu, pak volně, 2. st. jen volně)
 • 22.3. - bruslení (ICERINK): I. A + VI. A + VI. B + doprovod, 1. – 4. r.: Lovci a jejich kořist (PENTHEA)
 • 24.3. - VIII. B + IX. B + Jamborová: Krajské soutěžní kolo XXVIII. ročníku Celostátní přehlídky školních pěveckých sborů (Modřany, P-4)
 • 26.3. - III. C + IV. A + doprovod: Čechova stodola (Velikonoce), 7. r.: beseda „Vietnam“ (kultura, tradice, 2. generace Vietnamců v Čechách)
 • 27.3. - 6. -9. r.: beseda s cestovatelem po Asii (aula)
 • 29.3. - jarní prázdniny, 30. 3. Velký pátek (2. 4. Velikonoční pondělí)

Únor 2018

 • 1.2. - V. C: dopravní hřiště (Veronské nám.)
 • 2.2. - pololetní prázdniny
 • 5.2. - VII. B: ZOO Praha
 • 6.2. - III. A + III. B + III. C: Vesmír kolem nás (Planetárium)
 • 7.2. - 2. r.: zahájení kurzu plavání, VIII. A: selektivní prevence, IV. C: Kámen – společník člověka (Toulc. dvůr)
 • 8.2. - Květová + Nj VIII. A,B: návštěva Goethe Institutu
 • 12 – 18. 2. - jarní prázdniny
 • 19.2. - 8. r. (chlapci) + doprovod: polytechnická výchova (SŠES Jesenická 1)
 • 21.2. - VIII. A: selektivní prevence (PROXIMA)
 • 22.2. - III. B + VII. B: vystoupení sborů (ŠJ, 18:00)
 • 24.2. - výběr 7., 8. a 9. r.: odjezd na lyžařský výcvikový kurz (penzion Protěž – dependance Bukový háj, Janské Lázně, návrat 3. 3.)
 • 26.2. - III. B + II. B: O líné babičce (Div. V Dlouhé)
 • 27.2. - II. C: Velikonoce na statku (Toulc. dvůr)
 • 28.2. - VIII. A: selektivní prevence (PROXIMA)

Leden 2018

 • 5.1. - I. B + II. B: vystoupení v Domově seniorů
 • 9.1. - žákovský parlament
 • 8.1. - chlapci 8. r.: polytechnická výchova (SŠES, Jesenická 1)
 • 10.1. - třídní schůzky (16:00 zástupci tříd a vedení školy, 1. st. od 17:30, 2. st. od 18:00)
 • 12.1. - ředitelské volno (1. kolo prezidentských voleb, v případě konání 2. kola voleb i 26. 1.)
 • 15.1. - I. A + I. B + I. C: Anička a Nebešťánek – vánoční příběh (Planetárium, 60 Kč)
 • 19.1. - I. B: Jak jsem se ztratil (Divadlo V Dlouhé, 120 Kč)
 • 21.1. - KMD: Mikulášovy patálie (Divadlo Kašpar)
 • 22.1. - chlapci 8. r.: polytechnická výchova (SŠES, Jesenická 1)
 • 25.1. - VII. B: Čtyři kroky do nového světa (hudební pořad)
 • 29.1. - IV. B: dopravní hřiště (Veronské nám.)
 • 30.1. - IV. A, IV. C: dopravní hřiště (Veronské nám.)
 • 31.1. - předání výpisu vysvědčení za 1. pol. šk. roku 2017/18,V. A  + V. B dopravní hřiště (Veronské nám.),

Prosinec 2017

 • 4.12. - I. B: „O beránkovi a ovečce/Hebká ouška, měkké tlapky“ (Toulc. dvůr), VII. B: Game On (Výstaviště Holešovice), III. B: O líné babičce (Divadlo V Dlouhé), VII. B. + doprovod: Game On (Výstaviště Holešovice), I. B + II. B: vystoupení na ván. trzích (Kubánské nám., 14:00)
 • 5.12. - VII. A, VII. B: „Život bez závislosti“ (přednáška), IX. A + IX. B + tř. uč.: Mikuláš pro MŠ a ve škole, výběr žáků VIII. B + doprovod: seminář k projektu Příběhy našich sousedů, II. B + VII. B + tř. uč. + výběr žáků: Mikulášská nadílka pro seniory
 • 6.12. - 8. a 9. r. + vyuč. přísl. hodiny: prezentace SŠ elektrotechniky a strojírenství Jesenická, skup. Fj 8. r. + doprovod: Francouzský institut
 • 7.12. - VI. B, VI. A: „Život bez závislosti“ (přednáška), IV. B + doprovod: Muzeum hudby
 • 8.12. - I. C: „Vánoce na statku/O beránkovi a ovečkách“ (Toulc. dvůr), III. C + IV. A: Vánoce na zámku (Stránov)
 • 11.12. - III. B + doprovod: hudební pořad České filharmonie (od 9:30)
 • 12.12. - žákovský parlament (3. h)
 • 13.12. - I. C: „Vánoce na statku/O beránkovi a ovečkách“ (Toulc. dvůr), IX. B + VII. B + VII. A + VI. B + tř. uč.: Schoolmatch (florbal. turnaj), II. A + II. B + tř. uč.: návštěva svíčkárny (10:00 – 13:30)
 • 15.12. - IX. A + IX. B + doprovod: výstava A. Warhola (GOAP)
 • 18.12. - 8. r.: projektový den „Technika není nuda“ SŠ Jesenická
 • 19.12. - IX. B + VII. A + tř. uč.: Advent a Vánoce v kostelích (Kostel sv. Mikuláše, Malá Strana)
 • 21.12. - I. A + I. B + I. C: Andělé ze zapomenuté skříňky (Strašnické divadlo)
 • 23.12. 2017 – 2. 1. 2018: vánoční prázdniny

Listopad 2017

 • 1. 11. - 14:00 ped. rada za 1. čtvrtletí
 • 2. 11. - III. A + tř. uč.: Za tajemstvím písma (8 – 11:35)
 • 3. 11. - IX. A + IX. B + tř. uč.: Prevence rakoviny mladých lidí (10 – 11:30, KD Barikádníků, přednáška, P. Koukal)
 • 6. 11. - 1. – 9. r. fotografování jednotlivců (od 8:00, sada = 250 Kč)
 • 7. 11. - VIII. A (1+2.h), VIII. B (3+4.h): přednáška – cizinecká tematika
 • 8. 11. - II. C + VI. A + tř. uč.: Vyšehrad (vycházka), VIII. A: Bezpečný internet – přednáška (8:45 – 12:45), konzultační hodiny (16 – 19 h, 1. st. do 17:30 zapsaní do archů, pak volně, 2. st. jen volně)
 • 9. 11. - I. A + tř. uč. + as. ped.: “Hebká ouška, měkké tlapky“ (Toulc. dvůr, 80 Kč)
 • 10. 11. - II. A + III. A + tř. uč.: O líné babičce (9:00 – 13:00, Divadlo V Dlouhé), přednáška – cizinecká tematika: IX. B (1.+2.h), VI. B (3.+4.h), VI. A (5.+6.h),
 • 14. 11. - IV. B + tř. uč. (8:30 – 10:10), IV. A + tř. uč. (10:30 – 12:10): dopravní hřiště (Veronské nám.), VII. A + vyuč. D + VII. B + tř. uč.: přednáška „Zaniklý svět“ (10:00 – 11:45, aula)
 • 15. 11. - IV. C + tř. uč. (8:30 – 10:10), V. C + tř. uč. (10:30 – 12:10): dopravní hřiště (Veronské nám.), VIII. A + tř. uč. VIII. B + vyuč. D: přednáška „Zaniklý svět“ (10:00 – 11:45, aula)
 • 16. 11. - V. B + tř. uč. (8:30 – 10:10), V. A + tř. uč. (10:30 – 12:10): dopravní hřiště (Veronské nám), I. B + tř. uč. + ŠD: „Hebká ouška, měkké tlapky/O beránkovi a ovečce“ (Toulc. dvůr, 80/120 Kč)
 • 17. 11. - státní svátek
 • 20. 11. - II. B + tř. uč. + Strejčková: hud. pořad České filharmonie (od 9:30)
 • 22. 11. - VIII. B + Junková: workshop „Den, kdy se mlčelo“ (Letná), KMD + Koutníková + Štěpánová: Romeo a Julie (18:00, Hybernia)
 • 23. 11. - IX. A + IX. B + tř. uč.: Schola pragensis
 • 24. 11. - VIII. B: Bezpečný internet (8:45 – 12:45, přednáška), IV. B + tř. uč. + as. ped.: O líné babičce (Divadlo V Dlouhé), VII. A (1.+2.h), VII. B
 • (3.+4.h): přednáška – cizinecká tematika
 • 30. 11. - IV. A + tř. uč.: Mléčná dráha (Toulc. dvůr)

Říjen 2017

 • 2.10. - II. B + doprovod: hud. pořad. České filharmonie (od 9:30)
 • 5.10. - 10. VII. B + doprovod: Čtyři kroky do nového světa (hud. pořad. České filharmonie, od 9:30)
 • 5.10. - primární prevence: IV. A (2. + 3. h) primární prevence: IV. B (4. + 5.h)
 • 6.10. - primární prevence: IV. C (2. + 3. h) V. C (4. + 5.h)
 • 9.10. - primární prevence: III. B (2. + 3. h), V. B (4. + 5.h), VI. A + VI. B + Koutníková + Benešová: Pohyby Země (Planetárium, 10:15, 60
 • 10.10. - III. C + IV. B + V. A + V. B: Příběhy Země (od 8:30), primární prevence: II. A (2. + 3. h) III. A (4. + 5.h)
 • 11.10. - VIII. A + VIII. B + IX. A + IX. B + doprovod: Příběhy Země (od 10:00
 • 12.10. - primární prevence: III. C (2. + 3. h) V. A (4. + 5.h)
 • 16.10. - primární prevence: II. B (2. + 3. h) II. C (4. + 5.h)
 • 17.10. - V. C (1. h) + V. B (2. h) + IV. C (3. h) + vyuč. přísl. hodiny: Hmyzí budky do škol,
 • 18.10. - IV. A + V. A + V. B: + vyuč. přísl. hodiny: Hmyzí budky do škol, IV. C + tř. uč.: Den stromů (Toulcův dvůr)
 • 19.10. - III. C + III. B + III. A + vyuč. přísl. hodiny: Hmyzí budky do škol
 • 23.10. - III. B + doprovod: hud. pořad. České filharmonie (od 9:30)
 • 24.10. - IV. B + doprovod: Tučňáci v Rudolfinu (od 9:00, 120 Kč)
 • 26.10. + 27. 10. - podzimní prázdniny
 • 28.10. - státní svátek
 • 31.10. - I. C + tř. uč. + as. ped.: „Hebká ouška, měkké tlapky“ (Toulc. dvůr, 80 Kč)

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search