Akce školy

Duben 2018

 • 2.4. - Velikonoční pondělí
 • 4.4. - primární prevence: V. B zápis do 1. r. 2018/19 (14 – 18 h)
 • 5.4. - bruslení (ICERINK): V. B + VI. B + VII. B, „Šifra mistra Brailla“: II. B + III. A + IV. A, IV. C + V. A: primární prevence, V. A + IV. B: Velikonoční trhy 2018 (Staroměstské nám., 14:30 – 14:50), zápis do 1. r. 2018/19 (14 – 18 h)
 • 6.4. - IV. B: dopravní hřiště, dopravní výchova: III. B + I. A + I. C + III. A + III. C + II. C + I. B + II. A + II. B, „Šifra mistra Brailla“: II. A + III. B
 • 9.4. - IV. A + IV. C: dopravní hřiště, III. B: hud. pořad České filharmonie, „Šifra mistra Brailla“: II. C + IV. B + V. C
 • 10.4. - V. A + V. B: dopravní hřiště , „Šifra mistra Brailla“: III. C + IV. C, žákovský parlament (3. h, aula)
 • 11.4. - V. C: dopravní hřiště, výběr 4. a 5. r.: Eurorébus Junior (krajské kolo soutěže)
 • 12.4. - VII. B: Čtyři kroky do nového světa (hud. pořad), VIII. A: selektivní prevence, bruslení (ICERINK): II. B + II. C + VII. A, primární prevence: IV. A + IV. C
 • 13.4. - primární prevence: III. A + III. B + III. C + V. C
 • 14.4. - IV. B + VI. B: festival Rolničkové svátky písní (Salesiánské divadlo)
 • 18.4. - pedagogická rada
 • 19.4. - bruslení (ICERINK): I. B + VI. A + IX. A
 • 24.4. - I. A + I. B + I. C: Nebojsa (Divadlo Minor)
 • 25.4. - ples k 50. výročí školy (Lucerna)
 • 26.4. - bruslení (ICERINK): V. C + III. A, filmové představení: 1. st. od 9:00, 2. st. od 10:00 (OC Hostivař)
 • 27.4. - V. A + V. B: vystoupení v DS Zvonková, IX. A: Židovské město Praha (exkurze)

Březen 2018

 • 1.3. - I. C + doprovod: O beránkovi a ovečce (Toulc. dvůr, 80 Kč, od 8:30), bruslení (ICERINK, 8:00 – 10:40): přihlášení žáci III. B + III. C + IX. A + doprovod, ŠD – výtvarná dílnička (14:00 – 16:00)
 • 3.3. - výběr 7., 8. a IX. B + doprovod: návrat z lyžařského kurzu (12:00)
 • 5.3. - ŠD – výtvarná dílnička (14:00 – 16:00)
 • 6.3. - I. c + doprovod: bruslení (sportovní areál |Gutovka)
 • 7.3. - Den otevřených dveří (8:00 – 16:30), ŠD – výtvarná dílnička (14:00 – 16:00)
 • 8.3. - bruslení (ICERINK): přihlášení žáci II. A + IV. C + V. A + doprovod
 • 9.3. - IV. C + doprovod: Teče, voda, teče (Toulc. dvůr), výběr 4. a 5. r. + doprovod: turnaj ve vybíjené
 • 12.3. II. B + doprovod: hud. pořad České filharmonie, výběr VIII. B + Junková: prezentace projektu „Příběhy našich sousedů“ (16:00, Divadlo Mana, Praha 10 – Vršovice)
 • 13.3. - žákovský parlament
 • 14.3. - I. A + I. B + I. C + doprovod: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (Divadlo V Dlouhé), KMD + doprovod: Drama v kostce – pokus č. 2 (Studio Ypsilon)
 • 15.3. - I. A + doprovod: Velikonoce na statku (Toulc. dvůr), bruslení (ICERINK): přihlášení žáci I. A + VI. A + VI. B + doprovod
 • 16.3. - I. B + I. C + doprovod: Velikonoce na statku (Toulc. dvůr), 2. – 9. r.: Matematický klokan
 • 19.3. - 10:00 ukázková hodina pro MŠ Podléšková, 8. r. – chlapci + Žák: polytechnická výchova (SŠES Jesenická 1)
 • 21.3. - 5. r. + 2. st.: Člověk a příroda (PENTHEA), konzultační hodiny (16 – 19, 1. st. do 17:30 podle rozpisu, pak volně, 2. st. jen volně)
 • 22.3. - bruslení (ICERINK): I. A + VI. A + VI. B + doprovod, 1. – 4. r.: Lovci a jejich kořist (PENTHEA)
 • 24.3. - VIII. B + IX. B + Jamborová: Krajské soutěžní kolo XXVIII. ročníku Celostátní přehlídky školních pěveckých sborů (Modřany, P-4)
 • 26.3. - III. C + IV. A + doprovod: Čechova stodola (Velikonoce), 7. r.: beseda „Vietnam“ (kultura, tradice, 2. generace Vietnamců v Čechách)
 • 27.3. - 6. -9. r.: beseda s cestovatelem po Asii (aula)
 • 29.3. - jarní prázdniny, 30. 3. Velký pátek (2. 4. Velikonoční pondělí)

Únor 2018

 • 1.2. - V. C: dopravní hřiště (Veronské nám.)
 • 2.2. - pololetní prázdniny
 • 5.2. - VII. B: ZOO Praha
 • 6.2. - III. A + III. B + III. C: Vesmír kolem nás (Planetárium)
 • 7.2. - 2. r.: zahájení kurzu plavání, VIII. A: selektivní prevence, IV. C: Kámen – společník člověka (Toulc. dvůr)
 • 8.2. - Květová + Nj VIII. A,B: návštěva Goethe Institutu
 • 12 – 18. 2. - jarní prázdniny
 • 19.2. - 8. r. (chlapci) + doprovod: polytechnická výchova (SŠES Jesenická 1)
 • 21.2. - VIII. A: selektivní prevence (PROXIMA)
 • 22.2. - III. B + VII. B: vystoupení sborů (ŠJ, 18:00)
 • 24.2. - výběr 7., 8. a 9. r.: odjezd na lyžařský výcvikový kurz (penzion Protěž – dependance Bukový háj, Janské Lázně, návrat 3. 3.)
 • 26.2. - III. B + II. B: O líné babičce (Div. V Dlouhé)
 • 27.2. - II. C: Velikonoce na statku (Toulc. dvůr)
 • 28.2. - VIII. A: selektivní prevence (PROXIMA)

Leden 2018

 • 5.1. - I. B + II. B: vystoupení v Domově seniorů
 • 9.1. - žákovský parlament
 • 8.1. - chlapci 8. r.: polytechnická výchova (SŠES, Jesenická 1)
 • 10.1. - třídní schůzky (16:00 zástupci tříd a vedení školy, 1. st. od 17:30, 2. st. od 18:00)
 • 12.1. - ředitelské volno (1. kolo prezidentských voleb, v případě konání 2. kola voleb i 26. 1.)
 • 15.1. - I. A + I. B + I. C: Anička a Nebešťánek – vánoční příběh (Planetárium, 60 Kč)
 • 19.1. - I. B: Jak jsem se ztratil (Divadlo V Dlouhé, 120 Kč)
 • 21.1. - KMD: Mikulášovy patálie (Divadlo Kašpar)
 • 22.1. - chlapci 8. r.: polytechnická výchova (SŠES, Jesenická 1)
 • 25.1. - VII. B: Čtyři kroky do nového světa (hudební pořad)
 • 29.1. - IV. B: dopravní hřiště (Veronské nám.)
 • 30.1. - IV. A, IV. C: dopravní hřiště (Veronské nám.)
 • 31.1. - předání výpisu vysvědčení za 1. pol. šk. roku 2017/18,V. A  + V. B dopravní hřiště (Veronské nám.),

Prosinec 2017

 • 4.12. - I. B: „O beránkovi a ovečce/Hebká ouška, měkké tlapky“ (Toulc. dvůr), VII. B: Game On (Výstaviště Holešovice), III. B: O líné babičce (Divadlo V Dlouhé), VII. B. + doprovod: Game On (Výstaviště Holešovice), I. B + II. B: vystoupení na ván. trzích (Kubánské nám., 14:00)
 • 5.12. - VII. A, VII. B: „Život bez závislosti“ (přednáška), IX. A + IX. B + tř. uč.: Mikuláš pro MŠ a ve škole, výběr žáků VIII. B + doprovod: seminář k projektu Příběhy našich sousedů, II. B + VII. B + tř. uč. + výběr žáků: Mikulášská nadílka pro seniory
 • 6.12. - 8. a 9. r. + vyuč. přísl. hodiny: prezentace SŠ elektrotechniky a strojírenství Jesenická, skup. Fj 8. r. + doprovod: Francouzský institut
 • 7.12. - VI. B, VI. A: „Život bez závislosti“ (přednáška), IV. B + doprovod: Muzeum hudby
 • 8.12. - I. C: „Vánoce na statku/O beránkovi a ovečkách“ (Toulc. dvůr), III. C + IV. A: Vánoce na zámku (Stránov)
 • 11.12. - III. B + doprovod: hudební pořad České filharmonie (od 9:30)
 • 12.12. - žákovský parlament (3. h)
 • 13.12. - I. C: „Vánoce na statku/O beránkovi a ovečkách“ (Toulc. dvůr), IX. B + VII. B + VII. A + VI. B + tř. uč.: Schoolmatch (florbal. turnaj), II. A + II. B + tř. uč.: návštěva svíčkárny (10:00 – 13:30)
 • 15.12. - IX. A + IX. B + doprovod: výstava A. Warhola (GOAP)
 • 18.12. - 8. r.: projektový den „Technika není nuda“ SŠ Jesenická
 • 19.12. - IX. B + VII. A + tř. uč.: Advent a Vánoce v kostelích (Kostel sv. Mikuláše, Malá Strana)
 • 21.12. - I. A + I. B + I. C: Andělé ze zapomenuté skříňky (Strašnické divadlo)
 • 23.12. 2017 – 2. 1. 2018: vánoční prázdniny

Listopad 2017

 • 1. 11. - 14:00 ped. rada za 1. čtvrtletí
 • 2. 11. - III. A + tř. uč.: Za tajemstvím písma (8 – 11:35)
 • 3. 11. - IX. A + IX. B + tř. uč.: Prevence rakoviny mladých lidí (10 – 11:30, KD Barikádníků, přednáška, P. Koukal)
 • 6. 11. - 1. – 9. r. fotografování jednotlivců (od 8:00, sada = 250 Kč)
 • 7. 11. - VIII. A (1+2.h), VIII. B (3+4.h): přednáška – cizinecká tematika
 • 8. 11. - II. C + VI. A + tř. uč.: Vyšehrad (vycházka), VIII. A: Bezpečný internet – přednáška (8:45 – 12:45), konzultační hodiny (16 – 19 h, 1. st. do 17:30 zapsaní do archů, pak volně, 2. st. jen volně)
 • 9. 11. - I. A + tř. uč. + as. ped.: “Hebká ouška, měkké tlapky“ (Toulc. dvůr, 80 Kč)
 • 10. 11. - II. A + III. A + tř. uč.: O líné babičce (9:00 – 13:00, Divadlo V Dlouhé), přednáška – cizinecká tematika: IX. B (1.+2.h), VI. B (3.+4.h), VI. A (5.+6.h),
 • 14. 11. - IV. B + tř. uč. (8:30 – 10:10), IV. A + tř. uč. (10:30 – 12:10): dopravní hřiště (Veronské nám.), VII. A + vyuč. D + VII. B + tř. uč.: přednáška „Zaniklý svět“ (10:00 – 11:45, aula)
 • 15. 11. - IV. C + tř. uč. (8:30 – 10:10), V. C + tř. uč. (10:30 – 12:10): dopravní hřiště (Veronské nám.), VIII. A + tř. uč. VIII. B + vyuč. D: přednáška „Zaniklý svět“ (10:00 – 11:45, aula)
 • 16. 11. - V. B + tř. uč. (8:30 – 10:10), V. A + tř. uč. (10:30 – 12:10): dopravní hřiště (Veronské nám), I. B + tř. uč. + ŠD: „Hebká ouška, měkké tlapky/O beránkovi a ovečce“ (Toulc. dvůr, 80/120 Kč)
 • 17. 11. - státní svátek
 • 20. 11. - II. B + tř. uč. + Strejčková: hud. pořad České filharmonie (od 9:30)
 • 22. 11. - VIII. B + Junková: workshop „Den, kdy se mlčelo“ (Letná), KMD + Koutníková + Štěpánová: Romeo a Julie (18:00, Hybernia)
 • 23. 11. - IX. A + IX. B + tř. uč.: Schola pragensis
 • 24. 11. - VIII. B: Bezpečný internet (8:45 – 12:45, přednáška), IV. B + tř. uč. + as. ped.: O líné babičce (Divadlo V Dlouhé), VII. A (1.+2.h), VII. B
 • (3.+4.h): přednáška – cizinecká tematika
 • 30. 11. - IV. A + tř. uč.: Mléčná dráha (Toulc. dvůr)

Říjen 2017

 • 2.10. - II. B + doprovod: hud. pořad. České filharmonie (od 9:30)
 • 5.10. - 10. VII. B + doprovod: Čtyři kroky do nového světa (hud. pořad. České filharmonie, od 9:30)
 • 5.10. - primární prevence: IV. A (2. + 3. h) primární prevence: IV. B (4. + 5.h)
 • 6.10. - primární prevence: IV. C (2. + 3. h) V. C (4. + 5.h)
 • 9.10. - primární prevence: III. B (2. + 3. h), V. B (4. + 5.h), VI. A + VI. B + Koutníková + Benešová: Pohyby Země (Planetárium, 10:15, 60
 • 10.10. - III. C + IV. B + V. A + V. B: Příběhy Země (od 8:30), primární prevence: II. A (2. + 3. h) III. A (4. + 5.h)
 • 11.10. - VIII. A + VIII. B + IX. A + IX. B + doprovod: Příběhy Země (od 10:00
 • 12.10. - primární prevence: III. C (2. + 3. h) V. A (4. + 5.h)
 • 16.10. - primární prevence: II. B (2. + 3. h) II. C (4. + 5.h)
 • 17.10. - V. C (1. h) + V. B (2. h) + IV. C (3. h) + vyuč. přísl. hodiny: Hmyzí budky do škol,
 • 18.10. - IV. A + V. A + V. B: + vyuč. přísl. hodiny: Hmyzí budky do škol, IV. C + tř. uč.: Den stromů (Toulcův dvůr)
 • 19.10. - III. C + III. B + III. A + vyuč. přísl. hodiny: Hmyzí budky do škol
 • 23.10. - III. B + doprovod: hud. pořad. České filharmonie (od 9:30)
 • 24.10. - IV. B + doprovod: Tučňáci v Rudolfinu (od 9:00, 120 Kč)
 • 26.10. + 27. 10. - podzimní prázdniny
 • 28.10. - státní svátek
 • 31.10. - I. C + tř. uč. + as. ped.: „Hebká ouška, měkké tlapky“ (Toulc. dvůr, 80 Kč)


Červen 2017

 • 1.6. - I. A - III. A: sportovní den (8:30, hřiště), VI. A + IX. + tř. uč.: Královský hrad Bezděz a Máchovo jezero (8 – 16:30)
 • 2.6. -  III. B - V. B: sportovní den (8:30, hřiště)
 • 5.6. - 1. st.: skákací hrad (hřiště, 8 – 14 h, podle rozpisu – max. 25 min/třída)
 • 6.6. - Koutníková + 4 žáci: Úžlabinská nformatika (soutěž),
 • 7.6. - IV. A + tř. uč. + ŠD: Ze života včel (Toulcův dvůr), I. C + tř. uč. + Herzlíková: Hurvínkovo přání (Divadlo S+H, P-6), tř. schůzky (16:00 zástupci tříd a vedení ve sborovně, 17:30 = 1. st., 18:00 = 2. st.)
 • 8.6. - I. B + II. B + tř. uč. + ŠD: Staré pověsti české (České muzeum hudby, 8 – 11 h), VI. A + Kantová: Foglarova Stínadla
 • 9.6. - III. A + IV. C + doprovod: Líná babička (Divadlo V Dlouhé, 120 Kč)
 • 12.6. - II. A + II. C + doprovod: ZOO, I. B + III. B + IV. A + IV. B + V. B: koncert pro sdružení ANIMAL´S O. S (od 18:00, Modlitebna ČCE, Praha 2, Korunní 60)
 • 14.6. - IV. B + tř. uč. + ŠD: prohlídka Senátu (8 – 12:30), VI. B + VII. A + část VII. B + Došková + Junková + Polačková: Terezín (exkurze), 5. r. + VI. A + část VII. B + 8. r. + IX. + tř. uč.: Brazílie – Vášnivé srdce Jižní Ameriky (z cyklu Planeta Země 3000, 60 Kč, od 11:45, návrat 13:45), informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků (17:00, ŠJ)
 • 15.6. - IX. + Kantová: Španělská synagoga
 • 16.6. - IV. A + VI. B + tř. uč.: Šeherezáda (Divadlo Hybernia, 60 Kč), 1. a 2. r.: fotbalový trénink a beseda
 • 19.6. - V. A + doprovod: ZOO Praha, VIII. B + doprovod: lesopark Hostivař
 • 20.6. - III. A + III. B + tř. uč. + Herzlíková: Mirákulum (celý den), IV. A + IV. B + V. B + doprovod: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, VIII. B + doprovod: Poutní kostel na Bílé Hoře, IX. + doprovod: Otevřené dveře Arcibiskupského paláce
 • 21.6. - IV. B (od 8:30) + V. B (od 10:30) + doprovod: dopravní hřiště, 6. – 9. r.: filmové představení (8:30, OC Hostivař)
 • 22.6. - III. C + 5. – 8. r.: Šplhavci (uč. AVP – viz rozpis, 65 Kč), IV. A (od 8:30) + IV. C (od 10:30) + doprovod: dopravní hřiště, II. B + VI. B + VII. B + VIII. B: závěrečný koncert (od 18:00, Modlitebna ČCE, Praha 2, Korunní 60, j. h. sbor Písnička, ZUŠ, P – 7)
 • 23.6. - V. A (od 8:30) + doprovod: dopravní hřiště
 • 26.6. - VIII. B + doprovod: ZOO Praha
 • 27.6. - 1. – 9. r.: třídnické práce (vyklizení zásuvek, učebnice…) – bez odpol. vyuč.
 • 28.6. - třídnické práce (úklid třídy, učebnice…), VII. A + VII. B + tř. uč.: Česko-saské Švýcarsko
 • 29.6. - 1. – 8. r.: třídnické práce (dokončení) – bez odpol. vyuč., IX.: poslední zvonění
 • 30.6. - vydávání vysvědčení (8 – 8:45)Květen 2017

 • 1.5. - Svátek práce - státní svátek
 • 4.5. -VIII. B + tř. uč. + as. ped. (= odchod 8:00) + VIII. A + tř. uč. (= odchod 9:00): Zážitkový kurz (Střední gastronomická škola, Vrbova 1233, P – 4)
 • 5.5. - návrat 4. a 5. r. ze Švp (cca 12 h ke škole)
 • 8.5. - Den vítězství - státní svátek
 • 10.5. - Došková + Junková + výběr žáků (4. – 5. + 6. - 7. r.: 10 + 10 smíšených dvojic): badmintonový turnaj (Badminton Aréna Skalka), přípravné odpoledne pro budoucí 1. r. (14 – 15 h)
 • 11.5. - KMD + Koutníková + Štěpánová: Mýdlový princ (Div. Brodway)
 • 12.5. - 1. – 3. r. + IV. C: pořad o netopýrech (podle rozpisu, uč. AVP, 40 Kč)
 • 16.5. - fotografování tříd, skupinek a jednotlivců (35 Kč/ks, jednotlivci = 3 ks, počet členů skupiny = počet ks)
 • 18.5. - III. C + doprovod: Cesta ke chlebu (Toulcův dvůr, od 8:45, 90 Kč)
 • 19.5. - 5. IV. A, B + 5. r. 6. – 8. r.: pořad o netopýrech (podle rozpisu, uč. AVP, 40 Kč)
 • 22.5. - II. B + doprovod: odjezd na Švp (Strnadovský mlýn, Vršovice 1, Sedlčany) – sraz 8:30 u školy
 • 24.5. - přípravné odpoledne pro bud. 1. r. (14 – 15 h)
 • 25.5. - IV. A + tř. uč. + ŠD: Ze života rostlin (Toulcův dvůr)
 • 26.5. - návrat II. B ze Švp -14:30 ke škole
 • 31.5. - VIII. A + VIII. B + doprovod: Techmania (Plzeň, celodenní exkurze, 210 Kč)


Duben 2017

 • 3.4. - IV. A (od 8:30) + IV. B (od 10:30) + doprovod: dopravní hřiště
 • 4.4. - IV. C (od 8:30) a V. A (od 10:30) + doprovod: dopravní hřiště
 • 4.4. - zápis do 1. ročníku 2017/18 (14:00 – 18:00)
 • 5.4. - zápis do 1. ročníku 2017/18 (14:00 – 18:00)
 • 5.4. - V. B (od 8:30)+ doprovod: dopravní hřiště
 • 10.4. - V. B + VI. B + tř. uč.: exkurze u hasičů (od 10:00), veřejné slyšení pro veřejnost k Horskému hotelu (18:00, ŠJ)
 • 11.4. - IV. A + IV. C + tř. uč. + ŠD + as. ped.: Mise Vyšehrad (90 Kč, 8:00)
 • 12.4. - VI. A + doprovod: Muzeum hl. m. Prahy (exkurze),
 • 13.4. - velikonoční prázdniny
 • 14.4. - Velký pátek
 • 17.4. - Velikonoční pondělí
 • 19.4. - I. C + doprovod: Mláďata (Toulcův dvůr), IV. A,B + tř. uč. + Jamborová: vystoupení na Velik. trzích, Staroměstské nám., 14:30 – 14:50), pedagogická rada za 3. čtvrtletí, ŠD – kouzelník (45 Kč, od 14:00, pro zájemce, v tělocvičně)
 • 20.4. - I. A + II. A + tř. uč.: Kvak a Žbluňk (Divadlo V Dlouhé, od 10:00), IV. B + tř. uč. + studentka VOŠ: Mise Vyšehrad (90 Kč, 8:00)
 • 24.4. - III. B + doprovod: cyklus „Hurá do opery!“
 • 26.4. - 3 žáci z 1. st. + 3 žáci VIII. A + 3 žáci VIII. B + doprovod: Eurorébus/ Eurorébus Junior (zeměpisná soutěž, krajské kolo, P - 6), přípravné odpoledne pro budoucí 1. r. (14:00 – 15:00)
 • 27.4. - IV. A,B + tř. uč. + J. Jamborová: vystoupení na předávání Jánského plaket (14:00, MÚ P- 10)
 • 29.4. - 4. a 5. r. + doprovod: odjezd na Švp – Horský hotel, Jánské lázně (sraz 12:00, návrat 5. 5. cca 12:00)


Březen 2017

 • 7.3. - A + III. C + doprovod: Nebojsa (Minor, 9:30, 100 Kč), II. B + II. C + tř. uč. + ŠD: Rom´n´Roll (Rudolfinum, odchod 8:30)
 • 9.3.I. B + III.a V. B + IV. A a B + VII. a VIII. B + tř. uč. + ŠD + J. Jamborová: koncert (Komunitní centrum Matky Terezy, P 4 – Háje, od 18:00, vstupné 50 Kč, předprodej lístků ve vrátnici školy od 27. 2.)
 • 14.3. - I. A + I. B = 1. h, II. B + II. C = 2. h, III. A + III. C = 3. h, IV. C + V. B = 5. h: Smysly živočichů (uč. Př)
 • 15.3.den otevřených dveří (8:00 – 16:30, prohlídka budovy začíná každou celou hodinu u služebního vchodu, během dopoledne možnost nahlédnout do výuky – vstup služebním vchodem)
 • 17.3. - ukázková hodina pro MŠ Mládežnická (10:00, 1. r.)
 • 21.3. - VI. B + Hřebíková + Došková: Rom n´Roll (Rudolfinum, odjezd 8:30), ukázková hodina pro MŠ Podléšková (10:00, 1. r.) 
 • 23.3. - VIII. A + VIII. B + tř. uč. + as. ped.: Akademie řemesel (projektový den, Zelený pruh, P - 4)
 • 27.3. - III. B + doprovod: Hurá do opery!
 • 29.3. - IV. A + IV. B + tř. uč. + ŠD: Tam – Tam orchestra (9:00, Národní dům na Vinohradech, od 9:00, 50 Kč), konzultační hodiny (16 – 19 h, zápisové archy pro 1. st. ve vrátnici školy od 15. 3., 1. st. do 17:30 podle zápisových archů, pak volně, 2. st. jen volně)


Únor 2017

 • 1.2. - vstup žáků do budovy školy od 7:30 (zahájen zkušební provoz), V. B + doprovod: dopravní hřiště (od 8:30), IX. - odevzdání přihlášek na SŠ tř. uč.
 • 2.2. - 5. a 7. r. - odevzdání přihlášek na víceletá gymnázia tř. uč.
 • 3.2. - pololetní prázdniny
 • 6. - 12.2. - jarní prázdniny
 • 13.2. - II. B + II. C + tř. uč. + ŠD: Jak jsem se ztratil (Divadlo V Dlouhé, odchod 8:50)
 • 15.2. - zahájení kurzu plavání pro 2. r. (1. skup = II. B, 2. skup. = II. A + II. C), IV. A + IV. B + tř. uč. + ŠD: The Fortyfingers (Nár. dům Vinohrady, od 9:00, 50 Kč)
 • 16.2. - IX. + doprovod: Oxford Books
 • 17.2. - VI. A + VI. B + tř. uč.: Charta 77 – inter. pořad (3. a 4. h, uč. Př)
 • 21.2. - IV. B a tř. uč. + ŠD: Cesta ke chlebu (Toulc. dvůr)
 • 22.2. - III. A + III. C + doprovod: Vesmír kolem nás (Planetárium, od 9:00, 60 Kč), ŠD – karneval (14 – 15 h, velká tělocvična)
 • 23.2. - IV. A + doprovod: Kam s ním? (Toulc. dvůr), III. B + doprovod: Vesmír kolem nás (Planetárium, 60 Kč)
 • 27.2. - II. B + VI. B + doprovod: koncert (Sbor Bratrské jednoty baptistů, Vinohradská 68, P – 3, od 18:00, vstupné 50 Kč, předprodej lístků ve vrátnici školy od 13. 2.)


Leden 2017

 • 3.1. - zahájení vyučování (podle rozvrhu)
 • 4.1. - třídní schůzky (16:00 schůzka zástupců tříd s vedením školy ve sborovně, 1. st. = 17:30, 2. st. = 18:00)
 • 5.1. - IV. A + tř. uč. + ŠD: Kámen, společník života (Toulcův dvůr)
 • 11.1. - I. B, I. A, II. B, II. C, II. A - tancování (velká TV)
 • 12.1. - III. C, 8. r. + IX. (dívky), III. B, 6. + 7. r. (dívky), III. A - tancování (velká TV), KMD + Koutníková, Štěpánová: Univerzální sci-fi (Divadlo V Dlouhé)
 • 13.1. - IV. A, IV. C, V. B, IV. B, V. A - tancování (velká TV)
 • 16.1. - III. B + doprovod: „Hurá do opery!“, IV. B + tř. uč. + ŠD: Kámen, společník života (Toulcův dvůr)
 • 18.1. - pedagogická rada (14:00, sborovna)
 • 20.1. - IV. C + tř. uč. + ŠD: dopravní hřiště (od 10:30), výběr 5. – 9. r. + doprovod: odjezd na lyžařský kurz (sraz 12:20)
 • 23.1. - III. A + tř. uč. + ŠD: Kam s ním (Toulcův dvůr, 100 Kč, 9:00), IV. B (od 8:30) + doprovod + IV. A + tř. uč. + ŠD (od 10:30): dopravní hřiště
 • 24.1. - IV. A + tř. uč. + ŠD: Dobrodružství Toma Sawyera (Divadlo Gong, 90 Kč, 10:00), V. A (od 8:30) + doprovod. dopravní hřiště
 • 27.1. - návrat z lyžařského kurzu (cca 12:00 u školy)
 • 31.1. - vydávání výpisu vysvědčení za 1. pol.Prosinec 2016

 • 2.12. - ŠD – divadelní představení (pro přihlášené, velká TV, od 14:00, 50 Kč)
 • 3.12. (sobota) - sdružení Metoděj – besídka v TV (10 – 16 h)
 • 5.12. - III. B + doprovod: Hurá do opery! (od 9:00), II. B + tř. uč. + M. Novotná: Vánoce na statku (Toulcův dvůr, 9:00, 130 Kč), Mikuláš ve škole (zajišťuje IX. tř.)
 • 6.12. - III. B + doprovod: exkurze u hasičů (Modřany, návrat do 12:35)
 • 7.12. - I. B + doprovod: vystoupení na vánočních trzích (14:00 – 14:20, Kubánské nám.)
 • 8.12. - VIII. B – Bezpečný internet (přednáška, učebna, od 9:00)
 • 9.12. - Došková + výběr žáků 1. st.: florbalový turnaj
 • 12.12. - VIII. A - Bezpečný internet (učebna, od 9:00)
 • 13.12. - III. A + III. C + doprovod: Vánoce v přerovském skanzenu (návrat 13:45 – 14:15)
 • 14.12. - II. A + IV. A + IV. B + doprovod: CORD PICOLO (ND Vinohrady, 9:00, 50 Kč), I. A. + I. B + tř. uč.: Vánoce na statku (Cífkův statek, návrat cca 14:15, 360 Kč)
 • 19.12. - VIII. B + doprovod. Dům EU
 • 20.12. - VIII. A + Zezulová: Dům EU, II. B + II. C + doprovod: workshop České filharmonie (Rudolfinum, 9.00, 100 Kč), V. B + VI. A + VI. B + VIII. B + IX + doprovod: fanoušci (School Match 2016, aréna Sparta, P-9)
 • 21.12. - VI. A + doprovod, IX. + doprovod: Betlémy, VII. B + doprovod: Vánoční Praha, I. C + V. A + doprovod: Vánoce na statku (exkurze, skanzen Třebíz, odjezd 7:45, návrat 13 – 13:30)
 • 22.12. - 6. – 9. r.: Fantastická zvířata (8:30, film. představení, OC Hostivař, 99 Kč)
 • 23.12. - 2.1.2017 - Vánoční prázdniny (vyučování začne 3.1.2017)
 • 4.1.třídní schůzky (16:00 schůzka zástupců tříd s vedením školy ve sborovně, 1. st. = od 17:30, 2. st. = od 18:00)


Listopad 2016

 • 1.11. - KMD + Koutníková + Štěpánová: Bytná na zabití (Vinohradské divadlo. 19:00)
 • 2.11. - A + Gumanská + as. ped.: O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách (Planetárium, 60 Kč, od 9:00), VI. A + VI. B + Kalinová + Benešová: Pohyby Země (Planetárium, 60 Kč, od 10:00), 14:00 Jamborová + VIII. B (dívky + 2 chlapci): předávání Jánského plakety (MÚ, velká zasedací místnost), 17:30 ŠJ – setkání veřejnosti k projektu „Moje stopa“
 • 7.11. - IX. + Suchanová + Kantová: Nenech se ovládnout (KD Barikádníků, 9:00, 50 Kč)
 • 9.11. - VII. B + VIII. A + IX.: přednáška SEX, AIDS, LÁSKA, VĚRNOST (8:40 – 11:40, sbor. zkušebna)
 • 10.11. - IV. A + doprovod (od 8:30), IV. B  + doprovod (od 10:30): dopravní hřiště
 • 11.11. - IV. C + doprovod (od 8:30), V. B + doprovod (od 10:30): dopravní hřiště
 • 14.11. - fotografování jednotlivců - vánoční sada (250 Kč)
 • 16.11. - IV. A + IV. B (od 9:00) + tř. uč., V. B + VII. B (od 11:00): The Beatles revival (Národní dům Vinohrady, 50 Kč), V. A (od 10:30) + doprovod: dopravní hřiště
 • 17.11. - státní svátek
 • 22.11. - I. A + I. B + I. C + II. C + tř. uč. + ŠD: Divadlo S + H
 • 23.11. - výroba adventních věnců (IV. C: 8 – 9 h, IV. A + IV. B. 10 – 11:40)
 • 24.11. - VII. B + VIII. A + Suchanová + Zezulová: přednáška Josefa Klímy (KD Barikádníků, 50 Kč, 8:30), IX. + Kantová, VIII. B + Koutníková + as. ped.: Schola pragensis (veletrh SŠ, Kongresové centrum)
 • 25.11. - III. C + doprovod: Rostliny užitkové a užitečné (Toulcův dvůr, 100 Kč, 8:45)
 • 28.11. - III. A + doprovod: Teče voda, teče (Toulc. dvůr, 80 Kč, 9:00)
 • 30.11. - rozsvícení vánočního stromečku (školní hřiště, 16:00 – 18:00)

Říjen 2016

 • 3.10. - IV. A + tř. uč. + ŠD: Cesta kolem světa (Toulcův dvůr, 9:00)
 • 5.10. - I. C + tř. uč. + ŠD: Galerie GUD (9:00)
 • 7.10. - volný den – 1. kolo voleb do Senátu, návrat ze Švp: VI. A + 7. – 9. r. (předpokládaný příjezd kolem 12:00)
 • 12.10. - skup Nj 8. r. + 9.r. + V. Dacik + T. Kalinová + I. Kantová: film Alemania (Goethe Institut, 8:45 – 12:35)
 • 14.10. - volný den (v případě konání 2. kola voleb do Senátu)
 • 17.10. - IX. + A. Suchanová + I. Kantová: Nenech se ovládnout (KD Barikádníků, 50 Kč, po 2. h
 • 18.10. - V. A +V. B + tř. uč. + ŠD: Vesmír kolem nás (Planetárium, 9:00, 50 Kč)
 • 25.10. - VII. B + A. Suchanová: Drogy a závislost na nich (KD Barikádníků, 50 Kč, během 2. h)
 • 26.10. + 27.10. - podzimní prázdniny
 • 28.10. - státní svátek

Září 2016

 • 1.9. 8:00 - 8:45 -  zahájení školního roku 2016/17 (8:45 – 9:30 možnost svačiny v ŠJ)
 • 6. 9. - III. A + V. B + doprovod: Vyšehrátky
 • 9. 9. - IV. A + doprovod: Vyšehrátky
 • 14. 9. - 3. r. + doprovod: zahájení plaveckého výcviku
 • 30. 9. - 7. r. + 8.r. + IX. tř. + doprovod: odjezd na Švp

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 724 308 922

Fax: +420 272 652 023