MAP Praha 10

Zapojení školy do MAP I

Na základě toho mohla škola využít OP Praha – pól růstu ČR a zapojit se do Výzvy č. 28.

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 realizátorem projektu "Společně si rozumíme ZŠŠ" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001289, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Zapojení školy do MAP II

Na základě toho mohla škola využít OP Praha – pól růstu ČR a zapojit se do Výzvy č. 49.

Projekt VÝZVA 49 ZŠŠ je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001535 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.


zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024