Kontakt - zaměstnanci 2019/2020

Název školy:

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900
příspěvková organizace

Adresa školy:
106 00 Praha 10, Švehlova 2900/12

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu ZŠ: 288733309/0800
Číslo účtu ŠD: 19-288733309/0800

Telefonní kontakt:

Kancelář: 272 652 024
Ředitelna: 272 652 023

Školní družina: 777 610 628
Školní jídelna: 731 658 240

Vrátnice: 739 889 700

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Webové stránky: www.zssvehlova.cz
IČ: 65993276

Datová schránka: 4v3z4mh

Ředitelka školy
Mgr. Eva Čuříková - curikova@zssvehlova.cz 
tel. 272 652 023, 777 084 185

Statutární zástupkyně ředitelky

Mgr. Lenka Přesličková - preslickova@zssvehlova.cz 
tel. 777 139 574

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Štěpánka Tocauerová - tocauerova@zssvehlova.cz 
tel. 777 349 273

Hospodářka školy, mzdová účetní
Ing. Radka Foltýnová - foltynova@zssvehlova.cz 
tel. 272 652 024

Výchovný poradce
Mgr. Alžběta Suchanová - suchanova@zssvehlova.cz 
tel. 777 691 449

Metodik prevence
Mgr. Petr Přerovský - prerovsky@zssvehlova.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Jitka Brunátová – brunatova@zssvehlova.cz
tel. 777 050 110

Školní psycholog
Mgr. Naďa Landová – landova@zssvehlova.cz
tel. 777 241 715

Asistent pro žáky s OMJ
Mgr. Tatiana Yemchenko
tel. 777 052 330

Koordinátor ŠVP

Mgr. Renata Převrátilová - prevratilova@zssvehlova.cz

Vedoucí školní družiny

Mgr. Martina Žáčková - zackova@zssvehlova.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Kamil Vašák, MBA, tel. 724135735, kamil.vasak66@gmail.com

Školník
Pavel Listík
tel. 777 050 426


Třídní učitelé

I. A – Mgr. Eva Slavíková – slavikova@zssvehlova.cz
I. B – Mgr. Jana Jamborová - jamborova@zssvehlova.cz
I. C – Mgr. Iva Pazderková - pazderkova@zssvehlova.cz
II. A – PaedDr. Jitka Beranová - beranova@zssvehlova.cz
II. B – Mgr. Lucie Hřebíková - hrebikova@zssvehlova.cz
II. C – Mgr. Hana Čiháková - cihakova@zssvehlova.cz
III. A - Eva Šuchmanová – suchmanova@zssvehlova.cz
III. B – Mgr. Veronika Kramarovičová - kramarovicova@zssvehlova.cz
III. C – Mgr. Eva Francová – francova@zssvehlova.cz
IV. A – Bc. Veronika Szidenová – szidenova@zssvehlova.cz
IV. B – Mgr. Martin Šimák – simak@zssvehlova.cz
IV. C – Bc. Zuzana Kačurová - kacurova@zssvehlova.cz
V. A – Mgr. Alžběta Suchanová - suchanova@zssvehlova.cz
V. B – Bc. Lenka Ďurišová – durisova@zssvehlova.cz
V. C - Mgr. Jitka Brunátová - brunatova@zssvehlova.cz
VI. A – Mgr. Kamila Motýlová – motylova@zssvehlova.cz
VI. B - Mgr. Lenka Parvoničová - parvonicova@zssvehlova.cz
VI. C – Mgr. Soňa Koutníková - koutnikova@zssvehlova.cz
VII. A – Mgr. Renata Převrátilová - prevratilova@zssvehlova.cz
VII. B – Mgr. Markéta Tomešová - tomesova@zssvehlova.cz
VIII. A – Mgr. Lenka Bičová - bicova@zssvehlova.cz
VIII. B – Mgr. Lucia Miháliková - mihalikova@zssvehlova.cz
IX. A – Mgr. Tereza Kalinová - kalinova@zssvehlova.cz
IX. B – Mgr. Kateřina Květová - kvetova@zssvehlova.cz

Netřídní učitelé

Ing. Lucie Bradáčová - bradacova@zssvehlova.cz
Mgr. Eva Čuříková - curikova@zssvehlova.cz
Mgr. Lejla Friedrich - friedrich@zssvehlova.cz
Bc. Denisa Hochmannová - hochmannova@zssvehlova.cz
Ing. Bc. Tomáš Vinklárek - vinklarek@zssvehlova.cz
Mgr. Petr Přerovský - prerovsky@zssvehlova.cz
Mgr. Lenka Přesličková - preslickova@zssvehlova.cz
Bc. Kateřina Šiklová - siklova@zssvehlova.cz
Mgr. Božena Štěpánová - stepanova@zssvehlova.cz
Mgr. Štěpánka Tocauerová - tocauerova@zssvehlova.cz
Bc. Markéta Tylšarová – tylsarova@zssvehlova.cz
Mgr. Jiří Žák - zak@zssvehlova.cz
Mgr. Ondřej Teplý - teply@zssvehlova.cz
Michal Jindra, BA (Hons) - jindra@zssvehlova.cz


Školní družina

I. odd. - Mgr. Barbora Hlaváčová, DiS. - hlavacova@zssvehlova.cz
II. odd. – Mgr. Lejla Friedrich - friedrich@zssvehlova.cz
III. odd. - Pavla Popková - popkova@zssvehlova.cz
IV. odd. - Pavlína Strejčková - strejckova@zssvehlova.cz
V. odd. – Mgr. Martina Žáčková (vedoucí ŠD) - zackova@zssvehlova.cz
VI. odd. – Marcela Blahoutová – blahoutova@zssvehlova.cz
VII. odd. - Jitka Mixová - mixova@zssvehlova


Asistenti pedagoga

Tereza Koutníková, DiS. - koutnikovat@zssvehlova.cz
Blanka Kovaříková – kovarikova@zssvehlova.cz
Šárka Listíková – listikova@zssvehlova.cz
Jitka Mixová - mixova@zssvehlova
Edita Nováková – novakova.e@zssvehlova.cz
Michaela Richterová – richterova@zssvehlova.cz
Petra Svobodová – svobodova@zssvehlova.cz
Bohumila Valtová - valtova@zssvehlova.cz
Jaroslava Rokůsková - rokuskova@zssvehlova.cz
Jakub Kramarovič - kramarovic@zssvehlova.cz
Dana Plešmídová - plesmidova@zssvehlova.cz


zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024