Kontakty 2021/2022

Název školy:

Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa školy:

Švehlova 2900/12, Praha 10, 106 00

Mapa

Zřizovatel:

MČ Praha 10
Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Datum zřízení:

Usnesením OZ MČ Praha 10 č. 13/7/96 ze dne 5. 12. 1996

Školní vzdělávací program pro ZV:

Moje škola

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu ZŠ: 288733309/0800
Číslo účtu ŠD: 19-288733309/0800

Kontakty:

Kancelář: 272 652 024
Ředitelna: 272 652 023
Školní družina: 777 610 628
Školní jídelna (není součástí školy): 774 450 030

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz
Webové stránky: www.zssvehlova.cz
Datová schránka: 4v3z4mh

IZO: 102337616
IZO řed.: 600041123
IČO: 65993276

Ředitelka školy

Mgr. Eva Čuříková - curikova@zssvehlova.cz
tel. 272 652 023, 777 084 185

Statutární zástupkyně ředitelky /1. stupeň/

Mgr. Lenka Přesličková - preslickova@zssvehlova.cz
tel. 777 139 574

Zástupkyně ředitelky /2. stupeň/

Mgr. Štěpánka Tocauerová - tocauerova@zssvehlova.cz
tel. 777 349 273

Hospodářka školy, mzdová účetní

Ing. Radka Foltýnová - foltynova@zssvehlova.cz
tel. 272 652 024

Výchovný poradce

Mgr. Alžběta Suchanová - suchanova@zssvehlova.cz
tel. 777 691 449

Metodik prevence

Mgr. Petr Přerovský - prerovsky@zssvehlova.cz

Školní speciální pedagog

Mgr. Jitka Brunátová – brunatova@zssvehlova.cz
tel. 777 050 110

Školní psycholog

Mgr. Naďa Landová – landova@zssvehlova.cz
tel. 777 241 715

Asistent pro žáky s OMJ

Mgr. Tatiana Yemchenko
tel. 777 052 330

Koordinátor ŠVP

Mgr. Renata Převrátilová - prevratilova@zssvehlova.cz

Vedoucí školní družiny

Mgr. Martina Žáčková - zackova@zssvehlova.cz

Školník

Pavel Listík tel. 777 050 426

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Kamil Vašák, MBA, tel. 724135735kamil.vasak66@gmail.com

Třídní učitelé

I. A – Cindy Siváčková – sivackova@zssvehlova.cz
I. B – Mgr. Lucie Hřebíková - hrebikova@zssvehlova.cz
I. C - Mgr. Hana Čiháková - cihakova@zssvehlova.cz
II. A – PaedDr. Jitka Beranová - beranova@zssvehlova.cz
II. B – Mgr. Renata Převrátilová - prevratilova@zssvehlova.cz
II. C - Mgr. Veronika Kramarovičová - kramarovicova@zssvehlova.cz
III. A – Mgr. Eva Slavíková – slavikova@zssvehlova.cz
III. B – Mgr. Jana Jamborová - jamborova@zssvehlova.cz
III. C – Mgr. Iva Pazderková - pazderkova@zssvehlova.cz
IV. A – Bc. Radek Pexa – pexa@zssvehlova.cz
IV. B – Anastázie Semerádová - semeradova@zssvehlova.cz
IV. C – Bc. Veronika Szidenová – szidenova@zssvehlova.cz
V. A - Eva Šuchmanová – suchmanova@zssvehlova.cz
V. B – Bc. Kateřina Šiklová - siklova@zssvehlova.cz
V. C – Mgr. Lenka Parvoničová - parvonicova@zssvehlova.cz
VI. A – Bc. Markéta Tylšarová – tylsarova@zssvehlova.cz
VI. B – Mgr. Martin Šimák – simak@zssvehlova.cz
VI. C – Mgr. Lucia Miháliková - mihalikova@zssvehlova.cz
VII. A – Mgr. Alžběta Suchanová - suchanova@zssvehlova.cz
VII. B – Mgr. Tereza Kalinová - kalinova@zssvehlova.cz
VII. C - Michal Jindra, BA (Hons) - jindra@zssvehlova.cz
VIII. A – Mgr. Kamila Motýlová – motylova@zssvehlova.cz
VIII. B – Mgr. Soňa Koutníková - koutnikova@zssvehlova.cz
IX. A – PhDr. František Jenčík – jencik@zssvehlova.cz
IX. B – Mgr. Markéta Tomešová - tomesova@zssvehlova.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Lenka Bičová - bicova@zssvehlova.cz
Mgr. Eva Čuříková - curikova@zssvehlova.cz
Mgr. Lejla Friedrich - friedrich@zssvehlova.cz
Mgr. Martina Frýbortová – frybortova@zssvehlova.cz
Bc. Denisa Hochmannová - hochmannova@zssvehlova.cz
Mgr. Renáta Klotková – klotkova@zssvehlova.cz
Jan Pavlata – pavlata@zssvehlova.cz
Mgr. Petr Přerovský - prerovsky@zssvehlova.cz
Mgr. Lenka Přesličková - preslickova@zssvehlova.cz
Mgr. Kateřina Radilová – radilova@zssvehlova.cz
Mgr. Ondřej Teplý - teply@zssvehlova.cz
Mgr. Štěpánka Tocauerová - tocauerova@zssvehlova.cz
Mgr. Jiří Žák - zak@zssvehlova.cz
Mgr. Kateřina Květová - kvetova@zssvehlova.cz
Pavlína Strejčková - strejckova@zssvehlova.cz

Vychovatelé ŠD

I. odd. - Marcela Vondrová - vondrova@zssvehlova.cz
II. odd. – Mgr. Lejla Friedrich - friedrich@zssvehlova.cz
III. odd. - Pavla Popková - popkova@zssvehlova.cz
IV. odd. - Pavlína Strejčková - strejckova@zssvehlova.cz
V. odd. – Mgr. Martina Žáčková (vedoucí ŠD) - zackova@zssvehlova.cz
VI. odd. – Marcela Blahoutová – blahoutova@zssvehlova.cz
VII. odd. - Jitka Mixová - mixova@zssvehlova.cz

Asistenti pedagoga

Miroslav Daněk – danek@zssvehlova.cz
Michaela Bláhová – blahova@zssvehlova.cz
Tereza Koutníková, DiS. - koutnikovat@zssvehlova.cz
Blanka Kovaříková – kovarikova@zssvehlova.cz
Jakub Kramarovič – kramarovic@zssvehlova.cz
Šárka Listíková – listikova@zssvehlova.cz
Jitka Mixová - mixova@zssvehlova
Edita Nováková – novakova.e@zssvehlova.cz
Simona Straková – strakova@zssvehlova.cz
Petra Svobodová – svobodova@zssvehlova.cz
Jaroslava Rokůsková - rokuskova@zssvehlova.cz
Kateřina Nepovímová - nepovimova@zssvehlova.cz
Šárka Zikmundová – zikmundova@zssvehlova.cz


Fotografie učitelského sboru

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search