Školní speciální pedagog

Mgr. Jitka Brunátová - školní speciální pedagog (od 1. 9. 2019)

Kontakt

email: brunatova@zssvehlova.cz
mobil: +420 777 050 110

Konzultační hodiny

Po - Pá   8:00 - 9:00
Po           13:00 - 14:00 (po dohodě)


Poradenská činnost vybraným žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultace s jejich rodiči (zákonnými zástupci) a pedagogy.

Praktické návody práce na reedukacích, kompenzacích a stimulacích při nápravách SPU (SVPŠD) a ukázky, jak se správně učit a připravovat na vyučování.

Práce v rámci třídních kolektivů, třídnické hodiny.

Individuální konzultace s pedagogy o konkrétních vzdělávacích potřebách žáků.

Spolupráce s dalšími odborníky, kteří podporují a pomáhají v rámci svého oboru při péči o žáky (pedagogicko-psychologické poradny, psychologové, speciální pedagogové, logopedi, neurologové atd.)

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search