Školní speciální pedagog

 

Bc. Lada Jiskrová - školní speciální pedagog

Kontakt: jiskrova@zssvehlova.cz; tel. 605 994 819

Konzultace pro zákonné zástupce žáků

Pondělí 13:00 - 14:00
(popř. na základě individuální domluvy)Poradenská činnost vybraným žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultace s jejich rodiči (zákonnými zástupci) a pedagogy.

Praktické návody práce na reedukacích, kompenzacích a stimulacích při nápravách SPU (SVPŠD) a ukázky, jak se správně učit a připravovat na vyučování.

Práce v rámci třídních kolektivů, třídnické hodiny.

Individuální konzultace s pedagogy o konkrétních vzdělávacích potřebách žáků.

Spolupráce s dalšími odborníky, kteří podporují a pomáhají v rámci svého oboru při péči o žáky (pedagogicko-psychologické poradny, psychologové, speciální pedagogové, logopedi, neurologové atd.)


zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024