Třídy s rozšířenou výukou HV

Od září 2009 otvíráme na naší škole vždy jednu třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy.
Výuku Hv v těchto třídách vedou sbormistryně Mgr. Lucie Hřebíková, Mgr. Jana Jamborová.
V upraveném školním učebním plánu mají žáci tři hodiny Hv týdně. Výuka zahrnuje hlasovou výchovu, hudební teorii, hru na zobcovou flétnu a sborový zpěv.

Úspěchy

 • Festival "Rolničkové svátky písní", sbory 1. B a 4. B + 6. B, Praha (2010, 2018)
 • Krajské kolo XXVI. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 3. B + 4. B, Praha, zlaté pásmo (2013)
 • Soutěž "Praha 10 má talent" 1 žákyně, 3. místo (2013)
 • Soutěž "Praha 10 má talent", pěvecký sbor 4. B+5. B, 1. místo (2014)
 • Krajské kolo XXV. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 3. B, Praha, zlaté pásmo (2015)
 • Soutěž "Praha 10 má talent", 2 žáci, 1. místo (2015)
 • Krajské kolo XXVI. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 4. B, Praha, zlaté pásmo s postupem na celostátní přehlídku (2016)
 • Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Uničov, sbor 4. B, získání zvláštní ceny za provedení skladby M. Hyblera "Pavouk Petr" (2016)
 • Krajské kolo XXVIII. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 8. B + 9. B, Praha, zlaté pásmo (2018)

Veřejná vystoupení

 • Vystoupení vítězů soutěže Praha 10 má talent na Májových slavnostech Prahy 10
 • Vystoupení v domově seniorů Praha 10
 • Koncerty v Modlitebně ČCE v Praze 2
 • Koncerty v Salesiánském divadle
 • Koncerty na Staroměstském náměstí v rámci velikonočního programu
 • Vánoční trhy u OC Eden
 • Festival „Rolničkové svátky písní“ v Hlaholu
 • Opakovaná vystoupení pro žáky školy
 • Nahrávání ve studiu „Ořechovka“
 • Koncert v sále Sboru bratrské jednoty baptistů v Praze 3
 • Koncerty v sále ZŠ U Vršovického nádraží
 • Vánoční koncerty
 • Novoroční koncerty
 • Vystoupení na plese školy v Lucerně

Žáci pod vedením paní učitelek sklízejí při vystoupeních zasloužený úspěch. Protože se věnují společnému zájmu, jsou ukáznění a kultivovaní. Vynikající je i podpora rodičů/zákonných zástupců. S „malými muzikanty“ spolupracují i starší žákyně – např. doprovod na flétnu či bicí nástroje. Klavírní doprovod zajišťují externí klavíristé. Žáci chodí na opery, účastní se různých hudebních cyklů a projektů.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search