Třídy s rozšířenou výukou HV

Od září 2009 otvíráme na naší škole vždy jednu třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Výuku Hv v těchto třídách vedou sbormistryně Mgr. Jana Jamborová (do šk. r. 2017/2018), Mgr. Markéta Tylšarová (od šk. r. 2018/2019) a Mgr. Lucie Hřebíková. V upraveném školním učebním plánu mají žáci tři hodiny Hv týdně. Výuka zahrnuje hlasovou výchovu, hudební teorii, hru na zobcovou flétnu a sborový zpěv.

 

Úspěchy

  • Festival "Rolničkové svátky písní", sbory 1. B a 4. B + 6. B, Praha (2010, 2018)
  • Krajské kolo XXVI. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 3. B + 4. B, Praha, zlaté pásmo (2013)
  • Soutěž "Praha 10 má talent" 1 žákyně, 3. místo (2013)
  • Soutěž "Praha 10 má talent", pěvecký sbor 4. B+5. B, 1. místo (2014)
  • Krajské kolo XXV. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 3. B, Praha, zlaté pásmo (2015)
  • Soutěž "Praha 10 má talent", 2 žáci, 1. místo (2015)
  • Krajské kolo XXVI. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 4. B, Praha, zlaté pásmo s postupem na celostátní přehlídku (2016)
  • Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Uničov, sbor 4. B, získání zvláštní ceny za provedení skladby M. Hyblera "Pavouk Petr" (2016)
  • Krajské kolo XXVIII. Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, sbor 8. B + 9. B, Praha, zlaté pásmo (2018)

 

Veřejná vystoupení

Vystoupení vítězů soutěže Praha 10 má talent na Májových slavnostech Prahy 10 Vystoupení v domově seniorů Praha 10 Koncerty v Modlitebně ČCE v Praze 2 Koncerty v Salesiánském divadle Koncerty na Staroměstském náměstí v rámci velikonočního programu Vánoční trhy u OC Eden Festival „Rolničkové svátky písní“ v Hlaholu Opakovaná vystoupení pro žáky školy Nahrávání ve studiu „Ořechovka“ Koncert v sále Sboru bratrské jednoty baptistů v Praze 3 Adventní koncert v sále ZŠ U Vršovického nádraží Vánoční koncerty Novoroční koncerty

Vystoupení na plese školy v Lucerně Žáci pod vedením paní učitelek sklízejí při vystoupeních zasloužený úspěch. Protože se věnují společnému zájmu, jsou ukáznění a kultivovaní. Vynikající je i podpora rodičů/zákonných zástupců. S „malými muzikanty“ spolupracují i starší žákyně – např. doprovod na flétnu či bicí nástroje. Klavírní doprovod zajišťují externí klavíristé. Žáci chodí na opery, účastní se různých hudebních cyklů a projektů.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024