Městská část Praha 10 - dotace

Projekt „Bezpečná škola i na internetu“

Cíl projektu: Předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s užíváním internetu; upozornit na problém kyberšikany a dalších způsobů zneužití internetu a nacvičit, jak se správně v těchto situacích zachovat.

Plánovaný termín realizace: Říjen – listopad 2017 

Cílová skupina: Žáci druhého stupně

Popis plánovaných aktivit: Jedná se o projektové dny, kterých se zúčastní vybrané třídy druhého stupně. Žáci budou seznámeni s praktickými informacemi a návyky, jak se na internetu bezpečně pohybovat. Poznají postupy správné obrany při výskytu rizikového chování na internetu. Projekt bude probíhat formou přednášek a workshopů, které povede PaeDr. Lenka Marušková, metodik prevence rizikového chování z PPP pro Prahu 1, 2 a 4. 

Dotace ve výši 20 000,- Kč

Intervenční program selektivní primární prevence

Posláním programu je zmírňovat či zastavovat projevy rizikového chování v třídních kolektivech, v nichž jsou narušené vztahy, a zajišťovat tím bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí. Konkrétně u vybrané třídy chceme dosáhnout zlepšení sociálního klima ve třídě, vytvoření bezpečného prostředí pro všechny žáky ve třídě.

Realizátor intervenčního programu Proxima Sociale o.p.s

Plánované termíny jednotlivých setkání:

21.4. = rozsah 2 hodin (od 7:00 setkání s třídní učitelkou, od 8:00 sběr dat ve třídě)

  1. 5. I. blok celkem 4 hodiny (1. - 3. vyučovací hodina s třídou + 4. vyučovací hodina po programu setkání s třídní učitelkou)
  2. 5. II. blok celkem 4 hodiny (1. - 3. vyučovací hodina s třídou + 4. vyučovací hodina po programu setkání s třídní učitelkou)
  3. 5. III. blok celkem 5 hodin (1. - 4. vyučovací hodina s třídou + 1 vyučovací hodina po programu setkání s třídní učitelkou)

Dotace na realizaci intervenčního programu 10 000,-

PŘÍRODNÍ ZÁKOUTÍ S ARBORETEM PŘI ZŠ ŠVEHLOVA

„Projekt je podpořen v rámci soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ s finančním přispěním Městské části Praha 10.“

Realizace: červen – září 2019

Celkové náklady na realizaci: 49 000,- Kč

Finanční přispění Městské části Praha 10: 35 000,- KčLogo Městká část Praha 10

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search